Johan Vollenbroek van MOB: “Zorg dat boeren een fatsoenlijk inkomen verdienen. Dat is cruciaal. Daar heb je wel een kabinet met visie voor nodig. Carola Schouten heeft die visie niet.” – Foto: ANP RundveeNieuws

Natuurvergunningen voor emissiearme stallen niet meer zeker, maar ook niet vogelvrij

Afgegeven natuurvergunningen voor emissiearme stallen zijn met de uitspraak van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State niet meer zeker. Toch zijn definitieve vergunningen ook niet meteen vogelvrij.

De uitspraak woensdag van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State over de onzekere emissiereductie van bepaalde stalsystemen, haalt het fundament weg onder vergunningen voor tal van bedrijven en biedt criticasters de mogelijkheid via de rechter de vergunning van de betrokken bedrijven aan te vechten.

Robert Kamphuis van De Omgevingsadviseurs verwacht een grote impact van de uitspraak van de Raad van State. Hij noemt bijvoorbeeld bedrijven die recent hebben uitgebreid op basis van intern salderen als risicogroep. “Zij konden geen vergunning krijgen voor hun uitbreiding. Maar als zij nu met een andere factor moeten rekenen voor de emissiereductie van hun stal, kan het zijn dat ze niet meer met intern salderen uit de voeten kunnen en alsnog een vergunning nodig hebben voor hun uitbreiding.” Volgens Kamphuis zijn er diverse bedrijven in deze situatie. Hij hoopt dat de provincies snel met duidelijkheid komen over deze situatie.

Hoewel de uitspraak van woensdag maar over twee concrete stalsystemen gaat, kan dit gevolgen hebben voor veel meer stalsystemen die op de RAV-lijst staan, volgens Kamphuis. Het kabinet zoekt naar manieren om de vergunningverlening robuust en juridisch houdbaar te maken. Daar komt half oktober een brief over.

Wij zijn niet de enigen die een handhavingsverzoek kunnen doen. De buurman kan dat ook doen

Johan Vollenbroek van MOB

‘Gang naar rechter stemt niet tevreden’

De actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) is vooralsnog niet van plan die “paar duizend bedrijven” met een handhavingsverzoek tot andere maatregelen te dwingen, zegt Johan Vollenbroek van MOB. Vollenbroek zegt dat het kabinet aan zet is. Dat zijn organisatie de gang naar de rechter moest nemen om het gelijk aan haar zijde te krijgen, stemt hem niet tevreden. Hij had liever gehad dat vorig landbouwminister Carola Schouten werk had gemaakt van de waarschuwingen van MOB in februari 2019. Toen al stelde MOB dat de ammoniakreductie in emissiearme stallen te florissant werd ingeschat.

Johan Remkes – als voorzitter van het Adviescollege Stikstof – bleek evenmin onder de indruk van de inbreng van MOB. “Vergunningen waren gebaseerd op drijfzand”, zegt Vollenbroek. “Ik heb dat Remkes persoonlijk uitgelegd. Maar in zijn rapport heeft hij er nauwelijks aandacht aan besteed.”

Fatsoenlijk inkomen

Omdat de overheid niet in actie kwam, maakte MOB de gang naar de rechter, op basis van een aantal voorbeeldzaken. Drie boeren hoorden woensdag dat zij geen vergunning krijgen voor hun stallen. “Voor die boeren vind ik het sneu”, zegt Vollenbroek. “Maar ons werd geen andere keus gelaten. De politiek wist het, maar ze grepen niet in. Er worden alleen maar deeloplossingen gezocht via innovatie. We lopen van incident naar incident. Terwijl de oplossing is de intensieve veehouderij met driekwart te reduceren. We moeten minder vee houden, minder vlees eten om de problemen op het gebied van klimaat, natuur, biodiversiteit, stikstof en water op te lossen. En zorg dan dat boeren een fatsoenlijk inkomen verdienen. Dat is cruciaal. Daar heb je wel een kabinet met visie voor nodig. Carola Schouten heeft die visie in elk geval niet.”

Dat MOB geen handhavingsverzoeken indient, betekent niet dat boeren gevrijwaard zijn, waarschuwt Vollenbroek. “Wij zijn niet de enigen die een handhavingsverzoek kunnen doen. De buurman kan dat ook doen. En met de uitspraak van de Raad van State heeft die wel een argument.” Ook adviseurs en juristen geven aan dat een handhavingsverzoek kans van slagen heeft door deze rechterlijke uitspraak.

Op het landbouwministerie kwam de uitspraak van de rechter hard aan, omdat het opnieuw een klap betekent voor de agrarische sector. Het kabinet werkt ondertussen aan een robuust vergunningensysteem, zeiden beide ministers van landbouw woensdag.

Vivianne Heijnen verantwoordelijk

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) waarin de emissiefactoren voor stallen zijn opgenomen. I&W stelt echter dat het probleem dat door de Raad van State is blootgelegd over de uitvoering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn gaat, waarvoor de minister van Natuur en Stikstof verantwoordelijk is. De emissiefactoren in de RAV-lijst staan niet ter discussie waar het gaat om de Omgevingsvergunning (die onder I&W valt), aldus een woordvoerder van Heijnen.

Het kabinet verwacht half oktober meer te kunnen zeggen over de gevolgen van de uitspraak en de eventueel te nemen maatregelen. Dan komt er een brief over de voortgang van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In die brief wordt ook ingegaan op bijvoorbeeld intern salderen en in het algemeen de juridische houdbaarheid van vergunningen.

Borging RAV-lijst moet beter

Adviseur Kamphuis zegt dat de emissievermindering volgens de RAV-lijst 100% zeker moet zijn. Of die zekerheid nu geboden wordt, staat stevig ter discussie. En dus ligt de bal bij het kabinet, aldus Kamphuis: de onderbouwing en borging van de RAV-lijst moet beter. Dat is een enorme operatie, zegt hij er bij.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

 1. Heren, heren kom eens bij zinnen, laten we samen naar een oplossing streven ook met een reductie van de veestapel met 30 % is in Nederland de voedselvoorziening meer dan gewaarborgd.
  De kreet burgers moet weten zonder boeren geen eten is volstrekt achterhaald, en dient te worden vervangen door de kreet wees er op geducht door onze boeren alleen vervuilde lucht.
  Toen ik op mijn vakantie door Brabant reed heb ik ervaren hoe daar een enorme stank hing dat kan en moet drastisch minder. Je kunt wel de kool en de geit blijven sparen maar dan bereik je niks denk eens mee over het haalbare in plaats van steeds willen uitbreiden in de landbouw.

 2. Vollenbroek wil de geschiedenisboeken in als de redder van de aarde en de natuur of als de verwoester van de voedselzekerheid. Ik vrees dat hij voor de laatste de boeken in gaat, want voedselzekerheid voor mensen met geld (Eurpeanen) is geen probleem, dus er zullen voldoende producenten elders zijn die zoals ze nu al doen land ontginnen (Zuid Amerika) en intensief boeren zonder op uitstoot van wat dan ook te letten. Vollenbroek dekt geen moment “Wat zijn de gevolgen van mijn gedrag voor de Nederlanders en dan vooral voor de groep die duidelijk minder verdient dan Vollnbroek zelf.

  1. Beste Han Riel, jij bent het zicht op de realiteit al lang kwijt.
   Dat er in Nederland een sterke landbouwtak aanwezig moet blijven daar is niemand tegen maar wil je de positie van de grootste exporteur van landbouwproducten na Amerika vol blijven houden pleeg je roofbouw op ons kleine stukje Nederland, daar dient een krachtig halt tegen geroepen worden.
   Uitbreiding van de landbouw door Nederlandse boeren dient in het buitenland plaats te vinden, ik weet dat jij weet dat alleen jij wilt er niet aan

 3. Zo, dus als er onzekerheid is, deugt het niet. Dat geldt dan ook voor de onzekerheid voor zowel emissie als depositie en de afstanden, de relatie tussen kdw en de staat van de natuur. Niet vergunnen op basis van onzekerheid dan ook niet handhaven op basis van onzekerheid.

  1. Beste mb, jij doelt hier op de meetmethodes, en daar mag je best kritiek op hebben, maar in Nederland meet het RIVM met vooraf vastgestelde methodieken. Als je met en bepaalde methodiek niet eens bent dien je dat vooraf aan te geven en met redenen te onderbouwen. Ik vind het zo goedkoop de meetmethodes van de RIVM in twijfel te trekken als de uitslag de landbouw niet uitkomt en als waarheid te noemen als de uitslag de landbouw wel uitkomt. En onzekerheid wordt met name gecreëerd door een vergunning aan te vragen met twijfelachtige marges waar mogelijk niet aan voldaan kan worden.

 4. We zijn als veehouders veel te aardig. We moeten net als Vollenbroek rechtzaken gaan aanspannen tegen andere stikstof uitstoters en zo het land plat leggen. Dan komen ze in Den Haag misschien een keer tot bezinning en willen ze een streep zetten door die achterlijke wetten. Ik denk aan een verbod op de verkoop van auto’s. Je kan immers niet garanderen dat de koper niet met de auto door of langs een natura 2000 gaat rijden en zo meer uitstoot veroorzaakt. Electrische auto’s en treinen mogen ook niet meer rijden. Misschien is de stroom wel opgewekt met een kolencentrale en stoot zo veel stikstof uit.

  1. Beste Albert, is het de agrarische sector er alles aan gelegen het land plat te leggen en denken 53000 mensen nu echt dat ze de wil kunnen opleggen aan 16 miljoen Nederlanders kijk in een tractor van 200 PK ben je een grote jongen maar toon je ook eens een grote jongen door de dialoog aan te gaan op basis van de feiten.

Beheer
WP Admin