Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

MOB vervolgt jacht op PAS-melders in Friesland

MOB en de Vereniging Leefmilieu verwachten dat er honderden nieuwe rechtszaken komen in verband met stikstofregelgeving.

Mobilisation for the Environment (MOB) heeft vrijdag 25 juni 50 handhavingsverzoeken op de Wet natuurbescherming ingediend bij de provincie Fryslân. Het is een vervolg op de eerdere handhavingsverzoeken die zijn ingediend in de provincie Gelderland, eerder deze maand.

De actie van de milieuorganisaties MOB en de Vereniging Leefmilieu is gericht tegen de provincie, ‘omdat deze provincie op geen enkel wijze laat zien het stikstofprobleem op te willen lossen, maar alleen zoekt naar geitenpaadjes om de vergunningverlening weer op gang te krijgen’, aldus de bekendmaking van beide milieuclubs. De verwachting van de organisaties is dat er honderden nieuwe rechtszaken staan te wachten in verband met de stikstofregelgeving.

Handhavingsverzoeken

Sinds het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zitten naar schatting duizenden bedrijven zonder de benodigde natuurvergunning. Onder de toen geldende regelgeving was die niet nodig, of kon een ondernemer volstaan met een melding onder het PAS. Het legaliseren van deze bedrijven kan volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) duren tot 2024. Provincies hebben bij het wegvallen van het PAS besloten om niet te handhaven op deze ongewenst illegale bedrijfssituaties.

Om de handhavingsverzoeken te kunnen opstellen, hebben de milieuclubs de gegevens nodig van deze PAS-melders, interimmers en andere bedrijven. Deze zijn via een WOB-procedure openbaar gemaakt, ondanks bezwaren van het ministerie van LNV bij de rechter.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Reacties

  1. Ze barsten hier maar in dit land. Ik ga m’n bedrijf opwaarderen voor woningbouw e.d. Maak er geld van en vertrek met de noorderzon. Basta met dit oord.

  2. De werkwijze roept herinneringen op aan een andere vervolging, zo’n 77 jaar geleden. En het volk keek het met lede ogen aan. Met een paar sympatisanten die er in meegaan alsof heel NL tegen de boeren is. Maar dat is bij lange na niet zo.
    Alleen hebben zij momenteel wel de macht. Want ook de rechters hebben ze in hun broekzak! Het is verschrikkelijk. En dat om een paar meest ‘ uitheemse’ bloemetjes

  3. De werkwijze van MOB roept herinneringen op aan de acties Folkert v.d. Graaf (periode vóór Pim Fortuyn). Alleen is MOB slimmer.

Beheer
WP Admin