Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Ministerie ziet exportkansen door meststoffenverordening

De nieuwe Europese meststoffenverordening biedt kansen voor de Nederlandse export van verwerkte mestproducten. Dat zegt het ministerie van landbouw in reactie op het akkoord dat eerder deze week in Brussel werd gesloten.

De meststoffenverordening betekent dat er een Europees kader komt voor de export van meststoffen, bodemverbeteraars, groeimedia en biostimulanten binnen de Europese Unie. Eerder was dit kader er alleen voor kunstmest. Voor de export van onbehandelde mest of alleen gehygiëniseerde mest heeft de verordening geen gevolgen, omdat dit niet onder deze verordening valt.

Het akkoord betekent nog geen groen licht voor de toelating van mineralenconcentraat. Maar het belemmert een goedkeuring op dit punt ook niet, aldus het ministerie. De nieuwe Meststoffenverordening slaat wel een aantal piketpaaltjes, die in een latere fase door DG Environment gebruikt kunnen worden om de criteria voor mineralenconcentraat te verwoorden.

Nederland is voorstander van harmonisatie van de EU-regels over meststoffen. Nederland is de derde producent van meststoffen van primaire grondstoffen in Europa en heeft een grote positie als het gaat om de ontwikkeling van innovatieve bemestingsproducten gemaakt uit hernieuwbare bronnen, zoals plantaardige reststromen en dierlijke mest.

“De harmonisatie van handelseisen voor de producten die in deze verordening genoemd worden, biedt voor Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om nieuwe markten eenvoudiger te bereiken”, aldus het ministerie.

Beheer
WP Admin