De toegekende fosfaatrechten worden bekendgemaakt, evenals het gemiddelde aantal melk- en kalfkoeien in 2015. - Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Ministerie gaat alle fosfaatrechten openbaar maken

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat bijna alle gegevens over verleende fosfaatrechten openbaar maken. Dat liet RVO deze week namens het ministerie weten aan melkveehouder Gerard Jagers op Akkerhuis.

Jagers op Akkerhuis probeert sinds 2020 via de Wet Open Overheid (voorheen: de WOB) deze gegevens boven tafel te krijgen. Het gaat om alle 30.000 fosfaatbeschikkingen die vanaf 2018 verleend zijn. Het ministerie besloot twee jaar geleden steekproefsgewijs 16 van de 30.000 beschikkingen openbaar te maken, maar is daarna tot tweemaal toe teruggefloten door de rechter. De overheid is verplicht gegevens die te maken hebben met de milieu-impact van bedrijven bekend te maken.

Fosfaatrechten openbaar via website

Het ministerie heeft nu besloten alsnog de meeste gegevens openbaar te maken die Jagers op Akkerhuis heeft opgevraagd. Die worden binnenkort in een excel-bestand online gezet op de website van de Rijksoverheid, zo is de bedoeling. Het gaat onder meer om (bedrijfs)namen, adressen, KvK-nummers en het totale aantal fosfaatrechten (in kilo’s fosfaat) per bedrijf.

Over de berekening van fosfaatrechten wordt bekendgemaakt: het gemiddeld aantal melk- en kalfkoeien in 2015 (diercategorie 100), het excretieforfait, en het totale aantal kilo’s fosfaatrechten zonder korting. Daarnaast ook het aantal melk- en kalfkoeien (diercategorie 100), het aantal jongvee jonger dan 1 jaar (diercategorie 101) en het aantal jongvee van 1 jaar en ouder (diercategorie 102), alle vermenigvuldigd met de norm en de uitkomst van het aantal fosfaatrechten.

Daarnaast wordt informatie bekendgemaakt over de berekening van fosfaatruimte en de berekening van de (generieke) korting.

Veertien veehouders tegen openbaarmaking

Veertien veehouders dienden afgelopen maand een zienswijze in bij het ministerie. Zij willen dat (een deel van) de informatie niet openbaar wordt gemaakt. Ze vinden onder meer dat het hun privacy aantast, vrezen dat actiegroepen met de informatie aan de haal zullen gaan, stellen dat zij informatie in vertrouwen aan de overheid hebben verstrekt, of denken dat niet alle gevraagde informatie milieu-informatie betreft.

Het ministerie besloot, onder meer vanwege die bezwaren, om vier types gegevens niet bekend te maken. Dit zijn relatie- en beschikkingsnummers, omdat deze kunnen worden gebruikt om vertrouwelijke informatie over bedrijven op te vragen. Daarnaast gaat het om gegevens over de totale melkproductie in 2015 en de gemiddelde melkproductie per melkkoe. Het ministerie beschouwt dit als concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie.

De andere gegevens komen op zijn vroegst over twee weken online. Melkveehouders kunnen nog naar de rechter stappen als zij het hier niet mee eens zijn. Ze kunnen proberen de publicatie tegen te houden door een voorlopige voorziening aan te vragen. Daarvoor geldt een termijn van twee weken.

‘Beslissing niet in lijn met uitspraak rechter’

Melkveehouder Gerard Jagers op Akkerhuis is niet tevreden dat het ministerie een deel van de gegevens niet openbaar wil maken. Dat strookt niet met de uitspraak van de rechter, zegt hij. Maar het nieuwe besluit laat wat hem betreft wel zien dat hij op de goede weg is.

Jagers op Akkerhuis heeft de gegevens opgevraagd voor een andere procedure. Hij wil via de rechter afdwingen dat alle fosfaatrechtenbeschikkingen nietig worden verklaard. De melkveehouder verwacht met deze openbaarmaking voldoende gegevens te ontvangen om de vervolgstap in die procedure te zetten.

Reacties

Beheer
WP Admin