Ecoploeg in West-Brabant. Ondiep ploegen kan de opbouw van organische stof verbeteren. - Foto: Peter Roek AkkerbouwAchtergrond

Minder ploegen geeft meer koolstofopslag in bodem

Europese studie laat een positief effect zien van gereduceerde grondbewerking op koolstofopslag in biologische landbouwsystemen.

Vanuit het integrale onderzoeksprogramma Beter Bodembeheer is in Europees verband samengewerkt met het Zwitserse onderzoeksinstituut FiBL om antwoord te kunnen geven op de vraag: wat gebeurt er binnen de biologische landbouw met bodemkoolstof als je stopt met ploegen?

Volgens WUR-onderzoeker Derk van Balen geldt het positieve effect in principe ook voor gangbare landbouwsystemen. “Al gaat in de biolandbouw de organischestofopbouw in de regel wat sneller dan bij gangbaar.”

Gekeken is naar negen meerjarige veldproeven in Europa, met bodembemonstering tot 1 meter diepte. Het blijkt dat bodems aan de oppervlakte worden verrijkt en dat er potentieel is om CO2 vast te leggen. Volgens het onderzoek bedraagt de potentiële opslagtoename gemiddeld 90 kilogram per hectare per jaar, in de laag van 0 tot 50 centimeter.

Onder gereduceerde of verminderde grondbewerking wordt geen of slechts een heel ondiepe (10-12 cm) kerende grondbewerking verstaan.

De Nederlandse bijdrage aan het onderzoek komt van een twaalfjarige veldproef op jonge zeeklei in Lelystad (Fl.)

Reacties

Beheer
WP Admin