In 2021 werden er 721.393 vleesvarkens geëxporteerd, een forse daling ten opzichte van 2020. - Foto: Ronald Hissink VarkensNieuws

Minder export vleesvarkens, meer Nederlandse slachtingen

Het aantal slachtingen lag in 2021 op 15.845.324 vleesvarkens, wat neerkomt op een stijging van een kleine 30.000 meer dan in het jaar ervoor.

De slachtgewichten lagen met een gemiddelde van 99,8 kilo een ons hoger dan in 2020. Dit blijkt uit cijfers van RVO.

Het hogere aantal slachtingen is niet direct een verrassing, omdat de Nederlandse slachterijen de afgelopen jaren jaarlijks al steeds meer varkens verwerkten, ondanks een krimp van de Nederlandse varkensstapel.

Export in vier jaar meer dan gehalveerd

De Nederlandse slachterijen vullen de slachthaken ten koste van de export. In 2021 werden er 721.393 vleesvarkens geëxporteerd, een forse daling ten opzichte van 2020. In dat jaar gingen er nog 1.254.878 varkens de grens over, in 2018 was sprake van een uitvoer van 1.963.275 varkens. Dat komt er op neer dat er nog maar een derde over is van de exportaantallen van vier jaar geleden.

De grootste veer is gelaten door de Duitse markt. Grofweg is daar met een aantal van 559.208 nog maar een kwart over van de Duitse export ten opzichte van 2018. Die export daalde al gestaag maar halveerde afgelopen jaar, mede als gevolg van de uitbraken van Afrikaanse Varkenspest die de Duitse markt lam legde. De afzet naar België loopt de laatste paar jaar op, tot 2019 was sprake van een structurele daling maar in 2020 en 2021 gingen er meer varkens naar de zuiderburen.

Duitsland haakt af als biggenafnemer

Na een opleving van de biggenexport in 2020 zette de daling van de voorgaande jaren in 2021 door. Vorig jaar werden er 6.260.622 biggen geëxporteerd, ruim 10% minder dan het jaar ervoor. Net als bij de vleesvarkens laat de export naar Duitsland een forse veer. Afgelopen jaar vertrokken 3.564.102 biggen naar Duitse vleesvarkenshouders, een kleine 17% minder dan in 2020. Ook België nam met 766.615 biggen beduidend minder op dan de ruim 90.000 in 2020.

Het gat dat Duitsland en België laten vallen wordt opgevuld door Spanje, dat vorig jaar goed was voor 1.550.830 biggen. In vergelijking met 2018 een groei van ruim 590.000 biggen. De Spaanse varkensvleesproductie groeit dusdanig hard dat de eigen fokkerij momenteel de vraag niet kan dekken.

Beheer
WP Admin