Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Milieukeur roept op verbeteringen MDV in te dienen

Veehouders kunnen tot 30 juni 20 voorstellen voor herzieningen van de Maatlat Duurzame Veehouderij indienen bij de Stichting Milieukeur (SMK).

Stichting Milieukeur roept het bedrijfsleven, adviseurs en ondernemers op om mee te denken over verbeteringen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV).

Omdat de veehouderij continu in ontwikkeling is wil de stichting de MDV-criteria actueel te houden en jaarlijks herzien. Leveranciers van stalsystemen en -apparatuur, veehouders en anderen wordt gevraagd verbeterpunten op het certificatieschema of nieuwe ontwikkelingen te melden aan SMK.

Milieukeur heeft een lijst met de herzieningsonderwerpen die door het College van Deskundigen al aangemerkt zijn als aandachtspunten. Om te voorkomen dat er voorstellen worden gedaan die al een aandachtspunt zijn bij de komende voorgestelde herziening staan op de SMK-site de lopende herzieningsonderwerpen.

Herzieningsformulier

Verzoeken tot wijziging of het opnemen van een nieuwe techniek moeten voldoende te zijn onderbouwd met informatie, zo mogelijk uit onafhankelijk onderzoek. Waar gewenst garandeert SMK vertrouwelijkheid van de informatie.
Het Herzieningsformulier MDV 2017 is te downloaden op de SMK-site.

Het College van Deskundigen MDV beslist uiteindelijk over alle voorstellen en of deze al dan niet wordt meegenomen in de herziening. De herzieningsconcepten worden dit najaar besproken in een openbare hoorzitting. Eind dit jaar worden de nieuwe criteria vastgesteld en gepubliceerd.

Beheer
WP Admin