<em>Foto: Henk Riswick</em> AkkerbouwAchtergrond

Middelengebruik in kilo’s toegenomen

Het middelengebruik in de akkerbouwsector is in 2014 ten opzichte van 2001 toegenomen van 8 naar 9,6 miljoen kilo, blijkt uit afzetcijfers van Nefyto.

Ondanks allerlei inspanningen van de akkerbouwsector, zoals het gebruik van BOS-systemen, nieuwe middel- en driftbesparende technieken en vanuit de politiek 2 Nota’s Duurzame Gewasbescherming (2004-2010 en 2013-2023), is het middelengebruik in kilo’s de afgelopen jaren niet gedaald. Het totale gebruik in 2014 is ten opzichte van 2001 toegenomen van 8 naar 9,6 miljoen kilo. Dat blijkt uit de afzetcijfers gepubliceerd door Nefyto, de branche-organisatie van middelenfabrikanten.

De algemene trend van 2001 tot en met 2014 is licht stijgend, al is het werkelijke verloop grilliger. Sinds 2012 daalt het gebruik weer licht. De afname is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de categorie ‘Overig’ (-30% ten opzichte van 2013). Onder ‘Overig’, valt onder andere het grondontsmettingsmiddel metam-natrium onder. Er zijn in 2014 zoveel aanvullende restricties geëist voor gebruik van het grondontsmettingsmiddel, dat de animo het middel toe te passen flink is afgenomen.

Verhaal ligt genuanceerder

De afzetcijfers suggereren dat de Nederlandse akkerbouwer weinig progressie maakt qua duurzaamheid. Dat is echter maar de halve waarheid. Ondanks hogere doseringen kan een bepaalde actieve stof toch veel milieuvriendelijker zijn dan een andere middel met lagere dosering, zoals bijvoorbeeld bij de insectiden Chess en Pirimor.

Een tweede kanttekening is de almaar stijgende gewasopbrengsten. Per kilogram geoogst product zou het middelengebruik dus wel eens mee kunnen vallen.

Beste Gewasbeschermer 2016

De wedstrijd ‘Beste Gewasbeschermer 2016, wie teelt de schoonste fritesaardappel‘ is een mooi podium waarmee de gangbare teler de maatschappij duidelijk kan maken dat hij zorg draagt voor een veilig voedselpakket, maar ook dat hij zorgt draagt voor het milieu door het kiezen van de juiste teeltmaatregelen met een zo laag mogelijke milieubelasting. Boerderij organiseert de wedstrijd die wordt ondersteund door McCain, Beyne, Syngenta, IsoCert en Delphy.

Meld u aan om kans te maken op de titel Beste Gewasbeschermer 2016

Beheer
WP Admin