CRV en Agrifirm gaan een Greenfeed installeren soortgelijk aan deze GreenFeed op Dairy Campus. - Foto: Anne van der Woude RundveeNieuws

Methaanuitstoot centraal in project

Agrifirm en CRV onderzoeken lagere methaanemissie via voeding en fokkerij.

Agrifirm en CRV gaan via een gezamenlijk project de methaanuitstoot van individuele koeien in de praktijk meten. Doel is om verschillen tussen dieren en rantsoenen inzichtelijk te krijgen. Dit moet leiden tot nieuwe producten die veehouders kunnen gebruiken om te sturen op methaan. Gedacht wordt aan aangepaste voeradvies, fokwaarden voor methaanefficiëntie en een betere inschatting van methaanemissies op koe en bedrijfsniveau.

Gebruikmaken van krachtstations

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van GreenFeeds. Dit zijn krachtvoerstations waar meetapparatuur de samenstelling van de adem van een koe analyseert en vastlegt. De GreenFeeds worden geïnstalleerd op een van de praktijkbedrijven waar CRV al dataverzameling uitvoert, onder andere over voeropname van de koeien. Zo kan ook verband worden gelegd tussen voeropname en methaanuitstoot.

Het belang van CRV is dat de data uit dit project wordt gekoppeld aan andere data waarmee (merker) fokwaarden kunnen worden ontwikkeld. CRV verwacht dat er via genetische vooruitgang een verlaging van de methaanuitstoot mogelijk is tot één procent per jaar. CRV stelt dat zo een belangrijke bijdrage geleverd kan worden aan de verdere verlaging van de CO2-voetafdruk van de productie van melk.

Gerichte methaanreductie

Agrifirm legt juist de nadruk op het realiseren van minder methaanuitstoot door de mogelijkheden van voeding en toevoeging van eventuele additieven te onderzoeken. Daarnaast ziet Agrifirm goede mogelijkheden om de voeding van individuele dieren zo uit te balanceren dat gerichte methaanreductie mogelijk is.

Het project moet dan ook uitsluitsel geven over de wijze waarop genetische verschillen tussen koeien gebruikt kunnen worden om individuele dieren nog beter naar behoefte te voeren.

Beheer
WP Admin