AlgemeenNieuws

Mestverwerking komt op stoom

Doetinchem – De verwachte verwerkingscapaciteit van dierlijke mest is voldoende om het te verwerken fosfaatoverschot van 29 miljoen kilo weg te werken. Maar niet alle plannen zullen voor 2015 gerealiseerd zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Boerderij.

In 2015 moet in Nederland ongeveer 29 miljoen kilo fosfaat verwerkt worden. Dat blijkt uit berekeningen op basis van gegevens van het CBS, Kamerbrieven en wetsvoorstellen. Het grootste mestoverschot zit in regio Zuid. In dit gebied moet 20,4 miljoen fosfaat worden verwerkt in 2015. Maar ook buiten de concentratiegebieden is er een fosfaatoverschot. Regio Oost moet 6,7 miljoen kilo fosfaat verwerken en de rest van Nederland 1,7 miljoen kilo.

Van de 29 miljoen kilo te verwerken of te exporteren fosfaat komt bijna 9 miljoen kilo voor rekening van de pluimveehouderij. De rest, 21 miljoen kilo, moet gerealiseerd worden door de overige veesectoren, waarvan 14 miljoen kilo door de varkenshouderij,  2,6 miljoen kilo door de melkveehouderij en de rest door overige sectoren, waaronder de kalverhouderij.

Uit een inventarisatie van het te verwerken fosfaatoverschot en de geplande capaciteit blijkt dat de landbouw kan voldoen aan de verwerkingsplicht. Zeker als daar de directe mestexport bij opgeteld wordt. Echter niet alle plannen kunnen vóór 2015 operationeel zijn. Veel initiatieven staan nog in de kinderschoenen en wachten op een vergunning, of er moet zelfs nog een vergunning worden aangevraagd.

De huidige mestverwerkingscapaciteit in Nederland is goed voor 12 miljoen kilo fosfaat. Komende jaren kan dit groeien met ruim 17 miljoen kilo. De toekomstige capaciteit is gebaseerd op gegevens van ZLTO, LTO Noord, Cumela, mestafzetcoöperaties en -verwerkers. Hieruit blijkt dat er plannen genoeg zijn. Initiatieven schieten her en der als paddenstoelen uit de grond.

De laatste tijd klinken zorgelijke geluiden over de voortgang. Als het niet lukt, dreigt onder meer de invoering van melkveerechten.

Een inventarisatie leert dat er genoeg concrete plannen in de pijplijn zitten om de benodigde hoeveelheid mest te verwerken. Dat is goed nieuws voor de veehouderijsector. Zorgpunt is wel dat de plannen voor de deadline niet klaar zullen zijn. Van veel initiatieven is nog onbekend wanneer ze klaar zijn. Vaak moeten vergunningen nog worden aangevraagd en locaties gevonden. Hoe de routes van de droge, dikke fractie er de komende jaren daadwerkelijk gaat uitzien, is nog onzeker. Dit geldt ook voor de afzetmogelijkheden. Er ontstaat immers een – uit nood geboren – aanbod gestuurde markt van gedroogde, dikke, fosfaatrijke fractie die in het buitenland zijn weg moet gaan vinden naar akkerbouwers en tuincentra.

Eind 2013 moet duidelijk zijn of er voldoende mestverwerking is in Nederland. Dat betekent structurele afzet van fosfaat buiten de Nederlandse landbouw. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil ook realiseerbare, kansrijke installaties meenemen. Mestbewerking en vergisters zonder hygiënisatie- of droogcapaciteit, vallen hier niet onder.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin