Premium
Rooien van suikerbieten. Cosun, Avebe en Cumela zien grote problemen als telers verplicht worden om op zand- en lössgrond voor 1 oktober een vanggewas in te zaaien. Dat dwingt telers om suikerbieten vroegtijdig te rooien. - Foto: Koos van der Spek AkkerbouwNieuws

Cosun en Avebe: mestbeleid kan tot 25% opbrengstderving leiden

Beheer
WP Admin