AkkerbouwOpinie

Mest dumpen komt goed uit

Mest uitrijden gaat in Rusland met een kipper. Die rijdt naar het land en kipt de mest op een bult. De volgende lading komt ernaast. Verdelen gebeurt in het voorjaar. Dat moet anders.

De boer waar ik was, had dat ook gedaan en wilde Fieldlook.ru en mij eens testen. Hij vroeg me zijn veld in te tekenen, zodat hij kon kijken of wij dat met fieldlook.ru ook konden zien. Op de een of andere manier zijn boeren erg wantrouwend en moeten ze via Fieldlook of in Nederland mijnakker.nl altijd even uitproberen of het wel klopt.
Toen het veld ingetekend was en de gegevens na een paar minuten te zien waren, was hij eerst erg verbaasd dat er twee grote vlekken te zien waren: een met veel biomassaproductie en een met bijna niets. Maar hij wist zijn verbazing goed te verbergen. Meteen riep hij met een stalen gezicht: ‘Dat wist ik wel, want daar heb ik een berg met mest uitgereden en de rest heeft helemaal niets gehad.’

Dumpen komt een keer goed uit

Ondanks dat deze praktijk van mest dumpen mij altijd een doorn in het oog is, ben ik er nu erg gelukkig mee. Want dit veld is een fantastisch demo-object. We hebben het met toestemming van de boer dan ook geplaatst op fieldlook.ru (zie foto hieronder) en iedereen kan daar nu zelf zien welke plaatjes tevoorschijn komen. Bij de biomassa is te zien dat op de kopakker twee grote plekken hard groeien. Die hebben ook een hoge leaf area-index en vegetatie-index. Verder zie je perfect dat het in mei bijna niet groeide, dat begon pas begin juni. Bij de plaatjes van vocht en mineralen kunt u zelf zien waarom.
Bij de vochtplaatjes zie je naast het feit dat er een groot neerslagtekort was in mei, dat dit in juni afnam, een heel groot verschil in het veld. Zowel bij het neerslagtekort als bij het verdampingstekort is mooi te zien dat het hard groeiende gewas een groter tekort heeft aan water dan het langzaam groeiende. Vergelijk het maar met het lopen van de marathon. Als je langzaam loopt, heb je minder vocht nodig dan wanneer je snel loopt.
Verder zie je goed dat de hoeveelheid stikstof in het blad waar de mest is uitgereden bijna tien keer zo groot is als waar niets is gedaan. Dus op de hoek waar de mest is gedumpt, is een groot watertekort en wordt de stikstof niet benut en spoelt uit. Op de hoek waar geen mest is gebruikt, groeit zo weinig dat de regen die er valt niet benut wordt.

Opbrengst kon nog wel eens tegenvallen

Nu ben ik heel benieuwd hoe de opbrengstplaatjes worden en of die ook kloppen. Want de boeren wisten te vertellen dat het stuk waar ze de mest hadden uitgereden vol staat met onkruid en dat daar dus eigenlijk geen graan groeit. Maar dat kan Fieldlook niet zien. Wellicht is straks het financiële plaatje nog slechter dan wat digitaal te zien is. Want je zult uiteindelijk twee hoeken met een topopbrengst zien, maar dat is dan wel een topopbrengst aan onkruidzaad. De rest heeft nauwelijks opbrengst, zowel op Fieldlook als in de praktijk.

Ik hoop dat deze Russen gaan inzien dat deze manier van mest aanwenden niet goed is. Dat ze overwegen om het anders te doen. Maar ja, tussen zien, denken en doen zit toch een wereld van verschil. Want eigenlijk weten ze het wel, maar doen ze er niets mee. Misschien dat het op deze manier zichtbaar maken bijdraagt aan een verandering in de manier van mest aanwenden. Ik ben er van overtuigd dat dit bij de goede boeren het geval zal zijn. Maar er zullen altijd achterblijvers blijven die met geen mogelijkheid te overtuigen zijn.

Foto’s: René Kremers

Beheer
WP Admin