AlgemeenNieuws

Melkveehouders kopen varkensrechten

Doetinchem – Melkveehouders zijn sinds enkele weken actief op de markt voor varkensrechten. Zij kopen deze in omdat de melkveehouders hopen de varkensrechten om te kunnen zetten in fosfaat- of melkveerechten.

De gemiddelde prijs van varkensrechten is sinds eind mei opgelopen naar ruim €70 per eenheid, een prijsstijging van 40 procent.

De vraag naar varkensrechten is flink toegenomen sinds mei waardoor de prijs per varkensrecht is gestegen. Dat blijkt uit navraag bij diverse bemiddelaars van varkensrechten.

Koeienboeren sorteren voor op besluit

De melkveehouders zijn een nieuwe groep kopers op de markt van varkensrechten. De melkveehouders speculeren met een investering in varkensrechten op mogelijk nieuwe regelgeving voor de melkveehouderij. De koeienboeren willen voorsorteren op een mogelijk besluit van EZ-staatssecretaris Sharon Dijksma na de zomer een stelsel van koe- of fosfaatrechten in te voeren.

[([002_rb-image-1775276.jpeg]:inzetgroot)]

 

Dierrechten, fosfaatrechten of begrenzing melkproductie

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) werkt drie opties uit: dierrechten, fosfaatrechten per bedrijf of een begrenzing via melkproductie per dier of per bedrijf. LTO zegt te werken aan een voorstel voor een fosfaatrechtenstelsel. De fosfaatrechten zouden verhandeld kunnen worden tussen sectoren.

Varkenshouders investeren ook in dierrechten

Ook varkenshouders met uitbreidingsplannen investeren momenteel in dierrechten om een mogelijke verdere prijsstijging voor te zijn. De categorie varkenshouders die niet meer boert of wil stoppen, spint garen bij deze prijsontwikkeling. Zij kunnen hun dierrechten voor een relatief goede prijs verkopen.

Prijs varkensrechten maakt sprong

In de derde week van mei maakte de prijs van varkensrechten een sprong van gemiddeld €53 per eenheid naar €70. Vanaf ongeveer 25 mei schommelt de gemiddelde prijs per varkensrecht binnen een bandbreedte van €70 en €73. Tot eind mei kostten de varkensrechten het afgelopen jaar tussen de €44 en €55.

[([003_rb-image-1775273.jpeg]:inzetgroot)]

 

In de regio Zuid worden de varkensrechten momenteel aangeboden tussen €66 en €77,50 In de regio Oost schommelt de prijs per eenheid rond €66, in regio Overig gelden prijzen tussen €60,50 en €70.

Pluimveehouders hebben vaker uitbreidingsplannen

Ook de prijs van pluimveerechten maakt een sprong sinds begin juni. Dit komt veelal door de ontwikkelingen in de sector zelf. Meer pluimveehouders dan varkenshouders hebben uitbreidingsplannen en kopen daarom pluimveerechten aan. De gemiddelde prijs per pluimvee-eenheid is €11,50 in de regio Zuid. Dat is twee euro per eenheid meer dan gemiddeld in de afgelopen periode.

Sinds 2001 geldt een stelsel van pluimveerechten. Een leghen komt overeen met 1 pluimvee-eenheid en een vleeskuiken met 0,48 pluimvee-eenheid. Uitgedrukt in fosfaat komt een pluimvee-eenheid overeen met 0,5 kilo fosfaat.

[([004_rb-image-1775278.jpeg]:inzetgroot)]

 

Varkensrechten sinds 1998

In 1998 zijn varkensrechten ingevoerd. Een vleesvarken komt overeen met 1 varkenseenheid; een fokzeug, waarvan de biggen op 25 kilo worden afgeleverd, komt overeen met 2,74 varkenseenheid. Het varkensrecht voor biggen is opgenomen in de varkenseenheid per fokzeug. Uitgedrukt in fosfaat komt 1 varkenseenheid overeen met 7,4 kilo fosfaat.

Beheer
WP Admin