RundveeNieuws

Melkprijs speelt Groupe Bel parten

Parijs – Het Franse zuivelbedrijf Groupe Bel, ook eigenaar van Leerdammer, heeft afgelopen jaar flink last gehad van de hoge melkprijzen in combinatie met ongunstige wisselkoersen. Daardoor daalde de operationele winst met 15 procent naar €199 miljoen.

De omzet kwam met €2,783 miljard wel ruim 2 procent hoger uit. Bel, dat aan de beurs van Parijs genoteerd is, meldde in de kwartaalberichten over 2014 al dat de melkprijs de winst onder druk zette. ”De groep werd gestraft door de hogere gemiddelde grondstoffenprijzen, ondanks dat dat in de laatste vier maanden van het jaar weer wat afzwakte, en de uiterst wisselvallige wisselkoersen. Aanpassen van de winkelprijzen en maatregelen om de efficiëntie verder op te voeren waren niet voldoende om het gecombineerde negatieve effect van die twee factoren voldoende te compenseren,” stelt de onderneming nu in het jaarrapport.

Groupe Bel is echter wel tevreden met de omzetstijging die gerealiseerd kon worden ondanks de zwakke economische omstandigheden in Europa en onrust op sommige markten in het Nabije en Midden-Oosten. In West-Europa ging de omzet nog met 4,5 procent omhoog, maar in wat Bel Noordoost-Europa noemt, daalden de verkopen met 7,5 procent en de operationele winst zelfs met 75 procent. Europa als geheel levert daarmee €1,67 miljard van de omzet op. Ondanks de gemelde onrust gingen de verkopen in het Nabije en Midden-Oosten met bijna 12 procent omhoog, terwijl die in Noord-Amerika/Azië nagenoeg stabiel bleven.

De directie van Groupe Bel is niet optimistisch voor het lopende jaar. ”De economische en geopolitieke onzekerheid pakken niet gunstig uit voor de consumentenbestedingen. De monetaire omgeving en grondstoffensituatie liggen wat gunstiger, maar blijven toch hoogst wisselvallig. In dit klimaat wil de groep er toch naar streven haar positie op de wereldmarkt voor kaas substantieel te versterken.”

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.