'Meeropbrengsten? Blijf kritisch op de cijfers'. - Foto: ANP AkkerbouwOpinie

‘Meeropbrengsten? Blijf kritisch op de cijfers’

Met bladmeststoffen valt te sturen op de laatste kilo’s en kwaliteit. Maar bouw niet op wat je krijgt voorgespiegeld.

Bladmeststoffen kunnen opbrengstderving en kwaliteitsverlies door krappere bemesting soms deels compenseren. Niet altijd is namelijk de verminderde beschikbaarheid van stikstof en fosfaat de veroorzaker van een kleinere oogst, maar een tekort aan spore-elementen.

Nu minder aan een bodembuffer kan worden gewerkt, is het nodig wat te gaan denken als een glastuinder met substraatteelt: acute tekorten moeten acuut worden opgelost.

Een eerder verschenen artikel laat zien dat er in principe goede mogelijkheden zijn om ook tijdens het groeiseizoen bij te sturen. Er zijn allerlei bladmeststoffen en er is bij de verschillende leveranciers veel kennis over hoe en wanneer ze toe te passen. Maar óf en hoe ze in specifieke gewassen en in percelen met een eigen basisvruchtbaarheid en bemestingshistorie zullen werken, dat moet je als akkerbouwer samen met je leverancier zelf uitzoeken.

Spectaculaire cijfers

Dat is niet eenvoudig. Wees geïnteresseerd in de mogelijkheden, maar tegelijk ook kritisch op wat je wordt voorgeschoteld. Wat waren de omstandigheden? Wat wordt vergeleken? In het artikel wordt gesproken over Duits onderzoek in aardappelen onder praktijkomstandigheden, dat rept van meeropbrengsten tot 16%. In Nederland was dat 3,2 tot 5%. In België gaf een proef 8,5% meeropbrengst. Deze fosfor-, mangaan- en magne­siummeststof gaf bij peen een meeropbrengst van 10,2% en bij zaaiuien van 17%. Dat zijn spectaculaire cijfers; kijk daar kritisch naar.

Focus op resultaten bij u in de buurt

Wees vooral gefocust op resultaten bij u in de buurt, die zijn gehaald onder min of meer dezelfde omstandigheden als die bij uzelf. Ga kijken bij collega’s, proefboerderijen, praktijkproeven van toeleveranciers. Liever nog meer luisteren en naar cijfers vragen dan naar het gewas kijken. Opbrengstverschillen van enkele procenten zie je namelijk niet met het blote oog, maar hebben wel effect op het saldo.

Er zijn zeker goede mogelijkheden, maar het is niet alles goud wat er blinkt.

Beheer
WP Admin