Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Meer subsidie voor platteland Flevoland

Flevoland stelt € 4,55 miljoen extra ter beschikking voor de ontwikkeling van het platteland.

Dit is 10% van het oorspronkelijke budget van het 3e plattelandontwikkelingsprogramma (POP3). Met dit bedrag kunnen extra POP3-projecten worden gesubsidieerd. Een deel van het programmageld wordt vaak niet besteed. Dit is zo’n 20%. Gezien de behoefte uit het landelijk gebied is besloten dat het geld besteed wordt aan modernisering, innovatie en verduurzaming van de landbouw. Dit zegt Harold Hofstra, gedeputeerde van de provincie. Onderbesteding wordt voorkomen door meer subsidiegeld beschikbaar te stellen dan er eigenlijk voor POP3 beschikbaar is.

Budget verhoogd

Er was een subsidieplafond van € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor biodiversiteit, natuur en landschap. Omdat niet alle waardevolle projecten te voorzien van subsidie, is besloten het budget te verhogen naar € 3,8 miljoen.

Beheer
WP Admin