AlgemeenNieuws

‘Meer investeringen nodig om voedseltekort tegen te gaan’

Des Moines – Hoewel de agrarische productiviteit wereldwijd toeneemt, moeten overheid en bedrijfsleven drastisch meer investeren in landbouw in Afrika en Azië om de almaar groeiende wereldbevolking van voedsel te kunnen blijven voorzien.

Dat blijkt uit een onderzoek dat donderdagnacht (lokale tijd) werd gepresenteerd tijdens een internationale bijeenkomst over voedselzekerheid en landbouw in Des Moines, Iowa, in de Verenigde Staten.

Als sub-Sahara Afrika niet een enorme sprong in landbouwproductie maakt, is het in 2050 slechts in staat om 13 procent van de snel stijgende bevolking in de regio te voeden, concludeert het rapport van het Global Harvest Initiative (GHI), een organisatie met leden zoals multinationals John Deere en Monsanto. In Zuidoost-Azië is dat 74 procent. Volgens de studie neemt vanwege meer welvaart de vraag naar dierlijke proteïne in Azië toe en is het probleem een veranderend dieet en niet, zoals in Afrika, bevolkingsgroei.

Volgens de landbouwtak van de Verenigde Naties, de FAO, stijgt de wereldbevolking in 2050 naar 9 miljard mensen en is daarvoor tenminste een verdubbeling van de voedselproductie nodig. Het GHI berekende in 2010 dat daarvoor een jaarlijkse productiegroei van 1,75 procent wereldwijd nodig is.

Uit het rapport blijkt dat de totale landbouwproductie nu wereldwijd groeit met 1,84 procent per jaar, in theorie dus genoeg om de voedselvoorziening in 2050 te verdubbelen. Maar dat betekent ook dat de huidige opwaartse trend zich de komende veertig jaar stabiel moet voortzetten, aldus Margaret Zeigler, de directeur van het GHI.

Zeigler wijst er op dat de groei in productiviteit van landbouw de afgelopen tien jaar het gevolg is van innovatie, investeringen en het juiste landbouwbeleid. De landbouwproductie staat volgens het onderzoek echter onder druk van klimaatverandering en een afname van grondstoffen, water en beschikbare landbouwgrond. Ook zijn er volgens het GHI te veel handelsbarrières.

“Er zijn meer investeringen nodig zijn om deze uitdagingen aan te gaan,” zegt Zeigler. Uit de studie blijkt dat zeker 79 miljard meer moet worden geïnvesteerd: “om de landbouwopbrengst te optimaliseren moeten overheid en het bedrijfsleven investeren in ontwikkelingslanden, wetenschap en technologie, vrije handel en een ander beleid dat in het teken staat van het halen van de ambitieuze doelen voor 2050,” zegt Zeigler.

Uit het onderzoek blijkt verder dat Latijns-Amerika en de Cariben hun landbouwproductiviteit flink hebben verbeterd en kansen hebben om meer landbouwgoederen te exporteren en meer biobrandstof te produceren. Oost-Europa slaagt er volgens de studie niet in de enorme potentie te benutten.

Beheer
WP Admin