Foto: Ronald Hissink VarkensNieuws

Meer geld en meer eisen voor Initiative Tierwohl

Er komt meer geld beschikbaar voor Initiative Tierwohl.

Er komen ook twee basiseisen bij: dieren moeten 10% meer oppervlakte krijgen en ruwvoer krijgen. Dat meldt de organisatie. De voorstellen van de ketenpartners moeten nog ondertekend worden door de levensmiddelenhandel. Vanaf 2018 is dan jaarlijks €100 miljoen beschikbaar. Dat is voldoende om de huidige wachtlijst weg te werken.

Wachtlijst

Nog 2.000 varkenshouders staan op de wachtlijst omdat het budget op is. Het ruimere budget vanaf 2018 ontstaat door een verhoging van de bijdrage van de levensmiddelenhandel van 4 naar 6,25 cent per kilo. Hiermee is de €100 miljoen gedekt. Dat budget is genoeg voor ongeveer 4.800 varkensbedrijven.

Als tegenprestatie voor de hogere afdracht per kilo vlees eisen de supermarkten meer leefruimte en het beschikbaar stellen van organisch afleidingsmateriaal. Daarvoor ontvangen bedrijven een basisbijdrage van €500. Bovenop de basisbijdrage is er net als nu de mogelijkheid een toeslag per dier of per kilo te krijgen voor aanvullende maatregelen naar keuze.

Diergezondheidsindex

Nieuw hierbij is de diergezondheidsindex. Slachterijen zamelen hiervoor de data al in. De organisatie bekijkt nog hoe deze index vertaald moet worden in een bijdrage. Duidelijk is wel dat een substantieel deel van het budget wordt besteed aan een bijdrage voor de diergezondheidsindex.