Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Meer besef bij veehouders over pijnbestrijding

Deskundigen op gebied van dierenwelzijn benadrukken dat er bij veehouders, dierenartsen en andere belanghebbende partijen grote stappen gezet zijn in de perceptie en het belang van pijnbestrijding bij dieren.

Het gaat dan vaak om dieren die een routine-ingreep ondergaan (bijvoorbeeld napijnbestrijding bij onthoornen) of een ziekte hebben, zoals mastitis of klauwaandoeningen. Wel zijn er betere methoden nodig, of moeten deze ontwikkeld worden, om pijn te kunnen beoordelen bij dieren.

Ook zijn nieuwe technologieën nodig om dieren op afstand te kunnen monitoren, bijvoorbeeld voor het automatisch monitoren van de lichamelijke reacties van dieren. Dit maakt het voor veehouders mogelijk om snel eventueel aanwezige welzijnsproblemen vast te stellen en daarop te reageren. Consumenten, die in toenemende mate ethisch juiste keuzes proberen te maken bij het kopen van dierlijke producten, kunnen mede daardoor meer inzicht krijgen.

Toenemende begoefte aan advies van dierenartsen

Ook is vastgesteld dat het welzijn en welbevinden van de veehouder invloed heeft op zijn gedrag en dus ook op zijn gedrag naar dieren. Dit beïnvloedt weer het dierenwelzijn, net zoals een positieve houding ten aanzien van dieren. Veehouders lijken in toenemende mate behoefte te hebben aan advies en ondersteuning van hun dierenartsen, om met de druk die het werken in de moderne veehouderij met zich meebrengt te kunnen omgaan.

De 130 deskundigen uit zeventien verschillende landen komen tot deze conclusies tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Pharmaciebedrijf Boehringer Ingelheim.