AlgemeenAchtergrond

‘MBO heeft MKB meer te bieden dan universiteit’

Ab Groen, is sinds 2005 corporate stafdirecteur onderwijs & onderzoek van Wageningen UR. Daarvoor was hij universitair hoofddocent fokkerij & genetica en hoofd onderwijs departement dierwetenschappen. Onder zijn leiding verbreedde die opleiding zich met honden, paarden, goudvissen en andere gezelschapsdieren. Volgens de stafdirecteur biedt een goede samenwerking in het groene onderwijs Wageningen de kans om contact te houden met het midden- en kleinbedrijf.

Het Groene onderwijs, valt onder het ministerie van EL&I en heeft daardoor altijd een eigen karakter gehad. Een voor- of een nadeel?
‘Een voordeel. De lijnen zijn kort. De bestuurders van Wageningen kennen de bestuurders van AOC’s en hao’s. Er is veel aandacht voor de samenwerking tussen de verschillende vormen van onderwijs en de onderlinge interactie. Wageningen UR profiteert daarvan; wij delen onze kennis en doen veel ideeën op over wat er speelt in de praktijk, bijvoorbeeld doordat we zo indirect contact houden met het MKB.
Kijk, de verbinding tussen de universiteit en multinationals is een redelijk vanzelfsprekende. Multinationals hebben grote budgetten, hebben lange termijn perspectieven en de afgestudeerden komen vaak van hier. Dat loopt makkelijk. Onderzoekers van ons en van de grote bedrijven spreken dezelfde taal. Maar als je een hoogleraar en een MKB’er bij elkaar zet, komt daar zeker niet automatisch een direct antwoord uit op de vraag van de MKB’er. Het MBO en het HBO hebben daar van oudsher veel betere contacten.’

En die contacten hebben andere universiteiten niet?
‘Dat zeg ik niet. Bij OCenW hebben ze ook allerlei programma’s om de contacten tussen verschillende vormen van onderwijs te versterken. Maar wij hebben daarin nog wel een voorsprong.’

Wat leert de universiteit van de andere onderwijsinstellingen?
‘De AOC’s waren bijvoorbeeld een stuk sneller met gezelschapsdieren dan wij. Zij weten goed wat er leeft onder scholieren.’

Zitten scholieren op het MBO te wachten op de nieuwste wetenschap uit Wageningen?
‘Niet zonder meer. Het hangt af van de manier waarop je het aanbiedt. Geef een afgestudeerde van een universiteit een probleem, en je krijgt twee problemen terug – dat is een academische houding. Een MBO’er of HBO’er lost het probleem liever op.
Een voorbeeld: gezelschapsdieren. Aan de universiteit leer je nadenken wat er allemaal aan een paard te onderzoeken is, voeding, fokkerij, welzijn.
Op het MBO daarentegen is het dier niet onderwerp van onderzoek maar een leermiddel. Bijna niemand heeft op zijn twaalfde de ambitie om ouderen te gaan verzorgen. Veel meer jongeren willen iets met dieren. Gedurende hun opleiding komen ze er dan achter dat de arbeidsmarkt voor paarden beperkt is, en dat er bijvoorbeeld veel meer vraag is vanuit de zorg. En het klinkt misschien wat plat, maar je leert iets over sociale omgang als je leert met dieren om te gaan. Een paard moet je bijvoorbeeld niet van achteren naderen, dan schrikt hij. Bij mensen is het niet veel anders, je moet niet achter iemands rug gaan werken, maar zorgen dat je kunt communiceren. Het VMBO en MBO gebruiken het paard veel meer als middel om het onderwijs aantrekkelijk te maken, om leerlingen te betrekken.
Dit verschil in gebruik van kennis wil zeker niet zeggen dat Wageningen UR niets te bieden heeft, de kunst is een goede vorm te kiezen voor de kennisoverdracht. Denk aan de smaaklessen die wij geven. Daarin geven we scholieren geen artikelen uit het wetenschappelijke blad Nature te lezen, maar de lessen zijn wel gebaseerd op de nieuwste inzichten uit de voedingswetenschappen. Je hebt die kennis als docent wel nodig om aansprekende modules te maken.

Beheer
WP Admin