height:205px RundveeNieuws

Mais heeft al snel kaligebrek

Apeldoorn – Met de steeds strenger wordende bemestingsnormen wordt het met name op zandgrond een kunst om een zo hoog mogelijke maisopbrengst van het land te halen.

Daarbij wordt vaak naar fosfaat gewezen maar het effect op de mais is minder groot dan bij een tekort aan kalium en stikstof. Volgens Toine Heijmans, productmanager ruwvoermanagement bij Agrifirm heeft een tekort aan kalium en stikstof veel grotere gevolgen.

Langdurig kaliumtekort leidde tot een drogestofopbrengst van 10,8 ton per hectare. Bij stikstoftekort liep de opbrengst uiteindelijk zelfs terug naar 9 ton droge stof per hectare. Dergelijke opbrengstderving wordt niet snel bereikt, maar een klein tekort wel en heeft ook direct invloed op de mais.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin