LTO ziet geen rol in stuurgroep oneerlijke handel AlgemeenNieuws

LTO ziet geen rol in stuurgroep oneerlijke handel

LTO Nederland ziet voor zichzelf geen rol meer in de stuurgroep oneerlijke handelspraktijken. De organisatie zegt na een proef van twee jaar dat de gedragscode voor eerlijke handelspraktijken Agrofood te weinig voor boeren en tuinders oplevert.

Dat wil niet zeggen dat er niets moet gebeuren, stelt LTO-voorzitter Albert Jan Maat, verwijzend naar de brief, die minister Kamp (EZ) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens hem moet de positie van boeren en tuinders in de ketens worden versterkt: “Daarom richten we ons nu meer op samenwerking in de productieketens, mededinging en duurzaamheid en de nieuwe EU-taskforce Landbouwmarkten, de commissie Veerman.”

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zegt in een brief aan de Tweede kamer dat hij de stuurgroep na een proefperiode wel wil voortzetten. De levensmiddelenindustrie (FNLI) en de supermarkten (CBL) zullen dat ook doen.

Volgens LTO Nederland speelt het onder boeren en tuinders nauwelijks, dat er sprake zou zijn van oneerlijke praktijken. De gedragscode is geen antwoord op de problemen die onder boeren en tuinders leven, zoals de lage inkomens en de vereiste verduurzaming van de productie.

Geen bezwaar tegen voortzetting project

Anderzijds heeft LTO er geen bezwaar tegen als het project wel wordt voortgezet. Mocht de stuurgroep worden opgeheven, dan kunnen ondernemers zich nog altijd registreren bij het Europese Supply Chain Initiative, waarbij aangesloten bedrijven zich verplichten richtlijnen voor eerlijke handel te volgen. Wie dat niet doet, loopt het risico met naam en toenaam te worden genoemd.

De supermarkten (CBL) hebben voorgesteld de stuurgroep uit te breiden met een aantal boerenorganisaties.  Hoewel LTO Nederland een hoge dekkingsgraad heeft, vertegenwoordigt de organisatie niet alle boeren, aldus het CBL.

De proef heeft tientallen meldingen opgeleverd, waaruit 18 mogelijke misstanden konden worden gedestilleerd. Het ging daarbij meestal om achteraf gewijzigde overeenkomsten. Geen van de meldingen heeft tot formele klachten geleid.

Beheer
WP Admin