Een mestrobot in een melkveestal. LTO, NZO en NAJK willen dat de melkveesector de fosfaatproductie in 6 jaar tijd terugbrengt tot onder het nationale plafond. Foto: Ronald Hissink RundveeNieuws

LTO, NZO en NAJK: fosfaatrecht niet linken aan grond

Geen koppeling met grond, afroming van 25% bij handel en de melkveefosfaatproductie terugbrengen binnen 6 jaar. Dat zijn de belangrijkste punten uit de visie op fosfaatrechten van LTO Nederland, NZO en NAJK.

Als het aan LTO Nederland, NZO (Nederlandse Zuivelorganisatie) en NAJK (agrarische jongerenorganisatie) ligt, krijgen melkveehouders 6  jaar de tijd om de melkveefosfaatproductie (88,4 miljoen kilo in 2015) terug te brengen tot onder het nationale plafond (84,9 miljoen kilo fosfaat). Dat staat in de gemeenschappelijke visie die de organisaties dinsdag presenteerden.

Gedurende die 6 jaar krijgt de melkveehouderij een jaarlijks een nieuw, lager plafond opgelegd, dat uiteindelijk uitkomt op het door de sector zelf ingestelde limiet van 84,9 miljoen kilo fosfaat per jaar. Indien voor behoud van derogatie snellere reductie noodzakelijk is, dan werkt de zuivelsector daaraan mee.

Fosfaatrechten uit markt halen via beurs

Om de hoeveelheid melkveefosfaat terug te brengen binnen 6 jaar, ontkomen de melkveehouders niet aan afroming. LTO, NZO en NAJK stellen voor om jaarlijks een kwart van de rechten uit de markt te nemen. Dit moet plaatsvinden bij het verhandelen van de fosfaatrechten via een beurs, uitgevoerd door de sector. Blijkt dit onvoldoende te zijn, dan volgt als nog een generieke korting aan het begin van het daarop volgende jaar.

Geen koppeling met grond

LTO, NZO en NAJK willen niet dat de fosfaatrechten gekoppeld worden aan grond. Ze willen een zo eenvoudig mogelijk stelsel van fosfaatrechten. Daarin past geen grondgebondenheidsplicht. Dat wordt immers geregeld in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), schrijven de drie organisaties in hun visie.

Fosfaatrechten worden alleen in de melkveehouderij ingevoerd. In principe gelden forfaitaire normen, maar melkveehouders die willen kunnen gebruik maken van eigen norm. De fosfaatreferentie wordt bepaald op basis van het gemiddeld aantal dieren in 2014 of het gemiddeld aantal dieren tussen 1 januari 2015 en 2 juli 2015. De fosfaatrechten worden fiscaal aftrekbaar.

Overheidsloket regelt knelgevallen

Een overheidsloket gaat de knelgevallen regelen, stellen zij. Alleen melkveehouders die kampen met een overmachtsituatie en bedrijven die ernstig benadeeld worden op het moment van invoering, kunnen aangemerkt worden als knelgeval. Om extensieve veehouders tegemoet te komen, willen de drie organisaties 1 miljoen kilo fosfaat reserveren voor ontwikkelende extensieve melkveebedrijven.

Naar verwachting maakt staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) medio februari bekend hoe hij het stelsel van fosfaatrechten wilt invoeren.