LTO, NVV en COV eisen directe verlaging NVWA-tarieven - Foto: ANP VarkensNieuws

LTO, NVV en COV eisen directe verlaging NVWA-tarieven

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO Varkenshouderij willen per direct een verlaging van de NVWA-tarieven.

Beide organisaties willen dat het Kabinet zo snel mogelijk actie onderneemt tegen de te hoge tarieven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hanteert voor keuringen en controles bij veehouders. Ook De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) eist een snelle verlaging van de tarieven van de NVWA.

NVV en LTO Varkenshouderij, die al jaren strijden voor verlaging van de keuringskosten, overwegen tevens nadere stappen om het teveel aan betaalde keuringskosten voor de varkenshouders terug te vorderen.

NVWA-tarieven sluiten niet aan op werkelijk gemaakte kosten

De Raad van State oordeelde deze week dat de NVWA-tarieven in strijd zijn met de uitgangspunten die het Kabinet zelf heeft vastgelegd. De Raad van State nam de kosten onder de loep op verzoek van de Tweede Kamer, en stelt dat de kosten niet aansluiten op de werkelijk gemaakte kosten. Als het gaat om toezicht op naleving van regels, stelt de Raad van State dat toezicht in eerste instantie een overheidstaak is, waarvan de kosten eigenlijk niet zouden moeten worden doorberekend. Dat in Nederland de regels worden nageleefd, komt immers iedereen ten goede.

‘De te hoge NVWA-tarieven lopen finaal uit de pas’

“De uitspraak onderstreept ons jarenlange pleidooi voor verlaging van de keuringskosten. De te hoge tarieven die de NVWA hanteert, lopen finaal uit de pas, bevestigt nu ook de Raad van State. Dit verslechtert de concurrentiepositie van Nederlandse varkenshouders, ten opzichte van buitenlandse collega’s”, zeggen NVV-voorzitter Ingrid Jansen en voorzitter Eric Douma van LTO Varkenshouderij.

De COV gaat er vanuit, dat de overheid de NVWA tarieven op korte termijn en met terugwerkende kracht aanpast. “Hiermee komt er eindelijk een substantiële verlaging van de €50 miljoen die de Nederlandse vleesbedrijven jaarlijks aan de NVWA betalen voor de keuring en het toezicht”, aldus de COV in een verklaring. Het advies van de Raad van State is in lijn met de COV-visie, dat kosten voor het toezicht niet mogen worden doorberekend en dat voor de toelatingskosten alleen de directe kosten worden doorberekend aan de Nederlandse vleesbedrijven.

‘Advies is steun voor LTO-standpunt’

Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland, ziet het advies als steun voor het LTO standpunt: “Het is precies wat wij betogen: je mag publieke belangen niet doorberekenen aan de sector. Het kabinet moet hier op korte termijn overleg voeren met het bedrijfsleven. Ik roep Van Dam op dit nu aan te pakken. Zo moeilijk hoeft dat niet te zijn”. Maat ziet het advies als een steun in de rug voor een nieuwe poging om €50 miljoen extra budget te krijgen voor de NVWA.

Beheer
WP Admin