Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

LTO: geef boer menukaart in GLB

Boeren moeten een keuze kunnen maken in de openbare diensten die ze willen uitvoeren ten gunste van natuur, milieu en klimaat. Het moet voor de boer duidelijk zijn welke waardering er tegenover de geleverde dienst staat.

Dat stelt LTO in een beoordeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Tweede Kamer houdt volgende week een hoorzitting over het GLB. LTO is voor een basispremie met daarbovenop specifieke betalingen voor extra inspanningen op gebied van natuur, milieu en klimaat.

Toeslagen alleen voor actieve boeren

Op die manier krijgen boeren de keuze uit maatregelen die het beste bij het bedrijf passen. Daarnaast wil LTO dat de toeslagen alleen aan actieve boeren en voor agrarische activiteiten worden gegeven. Er moet geen geld vanuit de pot voor de directe inkomenssteun worden overgeheveld naar de pot voor plattelandsontwikkeling.

Lees verder onder de tweet.

Wegnemen van fiscale drempels

Ondernemers moeten worden aangezet te investeren in risicomanagement. Het Europese beleid moet daar mogelijkheden voor bieden, vindt LTO. Daarbij wordt ook gepleit voor het wegnemen van fiscale drempels bij verzekeringen, zoals de assurantiebelasting op de brede weersverzekering. De fiscus zou ruimte moeten bieden om te reserveren voor grote calamiteiten, zoals dierziekten en plagen en ziekten in gewassen en grote prijsschommelingen.

Als het gaat om de uitvoering van de afspraken van het klimaatverdrag, moeten boeren de vrijheid krijgen daar op een eigen doelgerichte manier invulling aan te geven.

Beheer
WP Admin