Eco-regelingen onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid stimuleren boeren tot duurzame praktijken, zoals het inzaaien van bloemrijke akkerranden. Deze bevorderen biodiversiteit, ondersteunen bestuivers en helpen bij bodembehoud. - Foto: Martijn ter Horst AlgemeenNieuws

LTO boos over verlaging GLB-hectarepremie

LTO Nederland geschokt: boeren mogelijk gekort op GLB-hectarepremie, eist volledige uitbetaling en kritiseert LNV-beleid.

LTO Nederland vindt het ‘een zeer onaangename verrassing’ dat boeren gekort lijken te gaan worden op hun hectarepremie uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De belangenbehartiger wil dat boeren alsnog de bedragen van € 221 per hectare aan basispremie en de extra € 200/€ 100/€ 60 aan eco-premie ontvangen. Daarnaast eist LTO dat in december het overgrote deel van de betalingen gedaan wordt, omdat boeren het geld hard nodig hebben.

Demissionair landbouwminister Piet Adema kondigde vorige week aan dat in december alleen een voorlopige basispremie uitbetaald zal worden. Het geld uit de eco-regeling volgt in 2024. Daarnaast liet hij weten dat het erop lijkt dat de budgetten overschreden gaan worden en niet voldoende geld beschikbaar is. Of dat daadwerkelijk zo is, is pas eind van de maand duidelijk als alle deelnemers hun definitieve aanvraag gedaan hebben.

Investeringen in verduurzaming van bedrijven

LTO uit haar boosheid omdat boeren kosten maakten en investeerden in de verduurzaming van hun bedrijf, en nu mogelijk minder betaling hiervoor ontvangen. “Men kan niet na afloop de vergoedingen verlagen”, stelt de boerenbelangenbehartiger, die vindt dat zijn leden bedrogen uitkomen.

LTO benadrukt dat het voor boeren al een moeilijk jaar is, met sterke kostenstijgingen, de afbouw van derogatie, extreem weer, en uitbraken van blauwtong. “LNV toont zich tevreden omdat veel boeren kozen voor ‘goud’ in de eco-regeling. Dit bewijst inderdaad dat boeren bereid zijn te investeren in duurzaamheid, mits ze een kostendekkende vergoeding krijgen”, reageert LTO. “Dan kan het niet zo zijn dat LNV zijn woord breekt en de boeren in de steek laat.”

GLB-hectarepremie uiterlijk 30 november aanvragen

Ergens deze maand zal de overheid bekendmaken welk voorlopig bedrag boeren in december krijgen, laat LNV desgevraagd weten. Uiterlijk 30 november zullen alle bedrijven hun definitieve aanvraag hebben gedaan en moet duidelijk zijn of er een daadwerkelijke overschrijding is van budget en hoe groot die is. Ondertussen hoopt Adema nog geld in andere potjes te kunnen vinden om de budgetten op te hogen.

Reacties

  1. Snap niet dat er boeren zijn die aan domme ecoregelingen mee hebben gedaan je gooit je eigen glazen in want ieder jaar komt er een schepje eco onzin erboven op

  2. Lto mag best miepen, het is namelijk geen stijl zo met ons om te springen en dat moeten ze dan ook goed kenbaar maken en meer dan dat dat de maat van onbetrouwbaar zijn van de overheid nu wel een eind klaar moet zijn en tevens zorgen duidelijke spelregels vooraf, een bijstelling is dan voor andere jaar, zo kunnen toch geen beleid voeren en ook geen rekeningen betalen?! De ambtenaren, programma’s en abonnementen van satelieten zullen wel betaald zijn, moet klaar zijn met ons als sluitpost te gebruiken en gauw betalen, moeten wij ook als iemand iets geleverd of uitgevoerd heeft toch?

Beheer
WP Admin