AlgemeenNieuws

LTO: absurde stijgingen pachtprijzen

Den Haag – LTO vindt het ‘absurd’ dat er forse stijgingen zijn van de regionormen.

Arnold Michielsen, voorzitter LTO Noord provincie Flevoland en portefeuillehouder pacht bij LTO Nederland: “In Flevoland gingen de normen vorig jaar met 28 procent omlaag. Dit jaar stijgen ze met 20 procent. Dat is niet wenselijk.” Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken stuurde vandaag een brief naar de Tweede Kamer met daarin de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen.

LTO vindt het ook ‘te gek voor woorden’ dat de regionorm van los tuinland in Westelijk Holland met 35 procent stijgt. “Dat is nog wel wat”, reageert Michielsen. Hij vindt het ook onverklaarbaar dat in Zuid-Limburg de regionorm dit jaar met 14 procent stijgt. Vorig jaar steeg in dat pachtprijsgebied namelijk de norm ook al.

De verpachters, verenigd in de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), reageren ook verbaasd op de grote fluctuaties in de regionormen.

De uitkomsten vallen de Bond van Landpachters (BLHB) niet tegen. De grotere stijging in de akkerbouwgebieden was na de forse daling vorig jaar verwacht, zegt de pachtersbond. Voorzitter Piet van der Eijk: “De daling in de melkveehouderijgebieden is beperkt. Zolang de rente laag blijft, wordt de pachter in dit systeem nog redelijk beschermd. Ook voor de verpachter moeten deze pachten voldoende zijn mede gelet op het lage rendement op andere beleggingen met name spaarrentes. De schommelingen in het systeem worden kleiner en het resultaat lijkt me acceptabel, in ieder geval beter dan het systeem van vrije pachtprijzen zoals professor Bruil in de evaluatie voorstelt.”

Zie ook: Hogere pachtprijs voor akkerbouwers

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Beheer
WP Admin