VarkensNieuws

Lodders blijft zich afzetten tegen vierdageneis

Den Haag – VVD-Kamerlid Helma Lodders verklaart iedere gelegenheid te zullen aangrijpen om staatssecretaris Dijksma te bewegen af te zien van verplichte groepshuisvesting van zeugen vanaf de vroege dracht.

De VVD-politica zegt dat de vierdageneis niet bijdraagt aan verbetering van het dierenwelzijn.

Nederland handhaaft sinds 1 januari dit jaar op de vierdageneis. Elders in de EU geldt verplichte groepshuisvesting van zeugen vanaf 28 dagen na inseminatie. De VDD-fractie wil volgens Lodders af van alle bovenwettelijke regelgeving, bovenop de Europese regelgeving. Lodders is nog niet bezig met smeden van een Kamermeerderheid over dit thema. Ze wacht eerst de antwoorden af van Dijksma op schriftelijk vragen die zij eind vorig jaar stelde. Volgende week in Boerderij weekblad een uitgebreide analyse van de stand van zaken rond de vierdageneis.