Foto: ANP AkkerbouwOpinie

‘Lobbywaakhond gedraagt zich als lobbyist’

De discussie over de toelating van onkruidbestrijder glyfosaat zal volgend jaar in alle hevigheid weer losbarsten.

Met de tijdelijke toelating van glyfosaat tot eind volgend jaar heeft de Europese Commissie vorig jaar tijd gekocht. Ondertussen is het European Chemicals Agency begonnen met de beoordeling van de kankerverwekkendheid van glyfosaat.

‘Een Giftige Lobby?’

De organisatie Lobbywatch kwam deze week met een rapport over de besluitvorming rond glyfosaat in het afgelopen jaar. De titel ‘Een Giftige Lobby?’ liet weinig aan de verbeelding over. De subtitel: ‘Een onderzoek naar de lobby voor toelating van een onkruidbestrijdingsmiddel’.

Lobbywatch pikte de glyfosaatdiscussie eruit om duidelijk te maken dat het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt bij de lobby.

Het in het rapport geschetste beeld is dat staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) ongeveer door Nefyto en LTO Nederland bij de arm is genomen, onder begeleiding van Monsanto en Bayer. De besluitvorming in Brussel is in grote mate beïnvloed door het bedrijfsleven, vindt Lobbywatch.

Eenzijdig beeld

Je hoeft het rapport niet eens heel goed te lezen om te kunnen concluderen dat het een heel eenzijdig beeld geeft van de lobby rond glyfosaat. De vraag die de onderzoekers stelden was namelijk in hoeverre het bedrijfsleven een rol had gespeeld bij de totstandkoming van wetenschappelijke beoordelingen en welke rol het bedrijfsleven had bij de lobby rond de hernieuwde toelating. Daarbij werd voor het gemak de wettelijke plicht van bedrijven, om wetenschappelijke gegevens aan te leveren bij de aanvraag tot toelating, bijna gelijk gesteld met ongeoorloofde beïnvloeding van de overheid door het bedrijfsleven.

Voorlopige toelating

De onderzoekers keken dus niet naar de invloed van bijvoorbeeld Greenpeace, Milieudefensie, Natuur en Milieu, Foodwatch, Pesticide Action Network, Vewin – om er maar een paar te noemen – op de besluitvorming. Op een complex dossier als dat van glyfosaat, is een overzicht van de discussie verre van compleet – om het woord tendentieus niet te gebruiken – als de lobby van de zijde van de milieu- en natuurbeweging niet wordt meegewogen. Al was het alleen maar om duidelijk te maken hoe het kan dat een voorgenomen besluit om glyfosaat voor meerdere jaren toe te laten, uiteindelijk wordt omgebogen tot een voorlopige toelating van 18 maanden. In het rapport wordt dat beschreven als het gevolg van ‘politieke ophef’. Alsof die ophef uit de lucht kwam vallen.

Oogkleppen

Wat Lobbywatch doet draagt allerminst bij aan het inzichtelijk maken van de lobby, waar de organisatie voor zegt te staan. De doelstelling om duidelijk te maken welke organisatie, op welk moment, waar invloed uitoefent in het politieke en democratische proces is lovenswaardig. Maar het is weinig vertrouwenwekkend als daarbij bewust oogkleppen worden opgezet, zodat de lobby vanuit bepaalde hoek even over het hoofd wordt gezien. En daarmee gedraagt de zelfbenoemde lobbywaakhond zichzelf als lobbyist.

Beheer
WP Admin