Foto: ANP/Remko de Waal AlgemeenNieuws

LNV vraagt in Brussel om vrijstelling vergroeningseisen

Het landbouwministerie heeft in Brussel de vraag gesteld of men, net als in 2018, weer een ontheffing op de (bepaalde) vergroeningseisen toe te staan. Vanwege de droogte is het voor telers niet altijd mogelijk om op tijd vanggewas in te zaaien.

De verplichte periode van 8 weken dat het gewas moet staan, zal dan waarschijnlijk niet gehaald worden, onder de huidige omstandigheden. Het ministerie herkent de signalen van boeren en wil daarom vrijstelling van deze Europese regels vragen.

De NAV kwam eerder deze week met het verzoek omdat de vanggewassen nu niet kiemen vanwege de droogte. Akkerbouwers staan volgens NAV in tweestrijd: beregenen om het vanggewas te laten kiemen – ongewenst vanwege het watertekort – of helemaal geen vanggewassen zaaien en zo de vergroeningspremie verliezen.

Wanneer telers wachten met zaaien tot na de droogte is het vaak moeilijk om de verplichte groeiperiode van acht weken te halen. Dit geldt met name bij de teelt van wintertarwe na de vanggewassen en in gebieden waar telers voor de winter ploegen.

Beheer
WP Admin