AlgemeenNieuws

Lintjesregen in de landbouw

Den Haag – Door het hele land hebben 2.838 mensen vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Daaronder ook mensen actief in de land- en tuinbouwsector. Hieronder een selectie.

Jos van Campen

Oud-Cosunvoorzitter en NCR-bestuurder Jos van Campen is door Zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Van Campen is van grote betekenis geweest voor de nationale en internationale positie van de Nederlandse agribusiness. In zijn functie als voorzitter van de raad van bestuur van Royal Cosun speelde hij een belangrijke rol in het verenigen van de telers van Cosun en de bietenleveranciers van CSM binnen de nieuw gevormde coöperatie. Van Campen was lid van het presidium van CIBE, en vanuit die rol de belangrijkste spreekbuis van de Europese bietentelers richting de Europese Commissie en Europese politici. Een belangrijke functie vanwege de hervorming van het Europese suikerbeleid. Hij slaagde erin om de Europese bietentelers op één lijn te houden in deze moeilijke periode, aldus de burgemeester van de Noordoostpolder in zijn toespraak. Naast bieten houdt Van Campen van paarden. Hij zette zich vele jaren bestuurlijk in voor de paardensector.

Gerard van Tilburg

Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd Gerard van Tilburg. Als vicevoorzitter van Cosun speelde hij een zeer belangrijke rol in de veranderingen binnen de coöperatie om in te spelen op de Europese suikermarktordening in 2005 en de aanstaande afschaffing van de suikerquotering in 2017. Van Tilburg was vijftien jaar lid van het bestuur van de Rabobank Noordoostpolder-Urk. Vanaf 2001 is hij van dezelfde bank voorzitter, inmiddels van de Raad van Commissarissen. Op dit moment is hij onder andere nog voorzitter van het Agrofoodcluster.

Akke van der Zijpp

Landbouwwetenschapper Akke van der Zijpp is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Zij ontving het lintje vanwege haar inzet voor de duurzame veehouderij en voedselvoorziening in de wereld. Nog steeds zet zij haar kennis, energie en netwerk breed in voor de bestrijding van honger en armoede, volksgezondheid en voedselveiligheid, duurzame landbouw en voeding en de relatie veehouderij, natuur en milieu.

Willy Schutte

Willy Schutte uit Creil in de Noordoostpolder is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn bestuurlijke inzet bij veel verschillende organisaties, zoals de kerk, jongerenvereniging, ABTB, FLTO, NLTO en LTO Noord, Agriterra, Agrico en het waterschap. In de afgelopen veertig jaar heeft hij, naast zijn landbouwbedrijf, veel tijd besteed aan besturen en agrarische belangenbehartiging. Nadat hij al meer dan dertig jaar maatschappelijk actief was, werd de heer Schutte in 2006 wethouder namens het CDA.

Hubert Ceelaert

Hubert Ceelaert is vandaag door de burgemeester benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ceelaert werkt ruim 25 jaar voor LTO Noord. Verder is hij actief geweest voor Agrico en het CDA in Biddinghuizen. Hij was ook bestuurslid van de agrarische natuurvereniging ‘Rondom het greppelveld’.

Dirk Endendijk

Veehouder Dirk Endendijk uit het Gelderse Ermelo mag zich sinds vandaag Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen. Hij is medeoprichter en voorzitter van de vereniging voor de fokkerij van het Fries-Hollands ras.

Siebren Sjoerd Reitsma

Siebren Sjoerd Reitsma uit Workum is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij was onder andere 20 jaar (vice)voorzitter van de afdeling Wûnseradiel van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond en lid vakgroep Melkveehouderij Friesland/Flevoland. Verder was hij zes jaar lid van het Waterschap Lemsterland en Waterschap Friesland en medeoprichter en voorzitter (zes jaar) van de vereniging ‘Kuststripe Wûnseradiel-Súd Beleid ganzen gedooggebied’. In de melkveehouderij maakte hij zich ook verdienstelijk als lid (negen jaar) van de ledenraad van zuivelcoöperatie DOC Kaas en als voorzitter (zeven jaar) vakgroep Melkveehouderij van LTO Noord. Tevens was hij zes jaar bestuurslid van het Productschap Zuivel als vertegenwoordiger namens LTO Nederland.