Linda Verriet. - Foto: Herbert Wiggerman VarkensNieuws

Linda Verriet herkozen als POV-voorzitter

Linda Verriet, voorzitter van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), is voor een nieuwe periode van 4 jaar herkozen.

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van afgelopen maandag stemde 99% van de deelnemende varkenshouders voor een tweede periode van de voorzitster. Verriet is er trots op om door te mogen als voorzitter en wil zich de komende 4 jaar vol inzetten om meer ontwikkelingsruimte en toekomstmogelijkheden voor de varkenshouderij te bevechten.

Leden tevreden met POV

Tijdens de ALV presenteerde de POV aan de hand van stellingen de mening van leden over de organisatie. Vrijwel alle deelnemende leden gaven aan dat de POV een duidelijk zelfstandige organisatie is die aan haar structuur moet blijven bouwen en tegelijkertijd ook moet blijven samenwerken met andere belangenorganisaties en ketenpartners. 83% van de deelnemers is van mening dat een goede gemeentelijke en regionale vertegenwoordiging door LTO Regio’s en afdelingen belangrijk is. Over het belang om de POV door LTO te laten vertegenwoordigen bij overheden, bedrijfsleven en NGO’s lopen de meningen meer uiteen. 61% van de varkenshouders vindt dat de POV zich door LTO moet laten vertegenwoordigen.

Beheer
WP Admin