Foto: ANP AlgemeenNieuws

Limburg reserveert € 750.000 voor jonge boeren

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg heeft in de vergadering van deze week ingestemd met het landelijk openstellen van de vierde ronde van de regeling Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

Vanaf 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 wordt de regeling opengesteld. Daarbij geldt een plafond van € 750.000. De helft van de financiering gebeurt met provinciale middelen en andere helft wordt aangevuld met bijdragen van de Europese Unie.

Beheer
WP Admin