AlgemeenAchtergrond

Limburg en LLTB beschermen landbouwgrond

De provincie Limburg en de LLTB beschermen het behoud van landbouwgrond.

In een intentieverklaring die ze vandaag ondertekenden op het jaarsymposium van de LLTB in Roermond staat dat natuurcompensatie zoveel mogelijk in en rond de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet plaatsvinden. Daarbuiten moet landbouwgrond zo min mogelijk worden opgeofferd aan natuur.

Als natuur en recreatie wel buiten de EHS en de Robuuste verbindingszone Mook-Schinveld (REVZ) worden gerealiseerd, worden de ruimteclaims op landbouwgronden zo veel mogelijk geminimaliseerd. Als er toch landbouwgrond nodig is, wordt de landbouwgrond wel zo veel mogelijk gecompenseerd en wordt ingezet op meervoudig ruimtegebruik.

Ook wordt er in de gezamenlijke agenda aandacht geschonken aan het economische perspectief van de landbouw, zoals het stimuleren van multifunctionele en biologische landbouw en de inzet op kennis en innovatie.

Beheer
WP Admin