Varkenskarkassen in de koeling. Foto: Bert Jansen VarkensOpinie

‘Lichter slachten kun je wel vergeten’

Lichter slachten helpt de varkenssector ook niet uit de crisis. Het geeft vooral ontevreden afnemers.

Vanaf 4 januari 2016 start een nieuwe private opslagregeling voor varkensvlees. Een regeling waar varkenshouders vermoedelijk weinig mee opschieten. LTO en NVV zijn daarom ook tegen deze vorm van marktingrijpen. Onlangs lieten ze in een persbericht weten meer te zien in het lichter slachten van varkens. Met andere Europese belangenbehartigers willen ze de mogelijkheden bekijken voor lichter slachten, om de dramatische gevolgen van overproductie te verlichten.

95 kilo is het mooist

Tijdens het symposium Ondernemen in de varkenshouderij van Boerderij was hoofdspreker Addy van Rooi van Van Rooi Meat duidelijk over lichter slachten: “Dat kun je wel vergeten”. Hij vertelde dat zij varkens nodig hebben die ongeveer 95 kilo wegen aan de haak. Daar kunnen zij het beste mee werken en daarmee komen ze tegemoet aan de wensen van hun klanten.

Sympathieke gedachte

Lichter slachten lijkt een goed plan om de overproductie te lijf te gaan. Op korte termijn komt er substantieel minder vlees op de markt, mits het in veel EU-landen wordt toegepast. Maar even verder gedacht is het ook onlogisch. Het is bekend dat een Duitse vleesvarkenshouder biggen wil tussen de 28 en 32 kilo. Dan is het niet verstandig om met biggen aan te komen van 25 kilo of minder. Dat drijft hem in de armen van een andere leverancier. Zo is het ook met vleesvarkens. De slachterijen willen varkens van 95 kilo geslacht. Daar snijden zij producten uit op maat voor hun afnemers. Lichte varkens leiden dus tot kostprijsverhoging in de slachterij en ontevreden afnemers van het vlees.

Marktgericht denken

Lichtere varkens leveren is niet gedacht vanuit de markt, maar de primaire sector. Het is daarom geen bestendige oplossing. Het lost net zo min iets op aan de malaise op de varkensvleesmarkt, als een opslagregeling. Stel dat de varkensprijs door deze maatregel stijgt, dan blijft de overproductie in stand. Zodra op gangbaar gewicht wordt geslacht, zal dat direct weer tot prijsdruk leiden. Op de uitvoering en controle van deze maatregel en onkostenvergoeding voor de slachterijen gaat dit stuk nog niet eens in. Dat is ook heel lastig uit te voeren, tegen vermoedelijk hoge administratieve lasten.