AlgemeenNieuws

‘Levensmiddelen moeten zich vooral richten op gezondheid’

Wageningen – Nieuwe levensmiddelen moeten meer dan tot nu toe ontworpen worden met het oog op de gezondheid van de mens, en dan vooral de gezondheid van diens maag-darmstelsel.

Insecten kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Er is ruimte voor een nieuwe generatie producten die goed zijn voor de darmgezondheid (‘functional foods’) en die de consument ook als zodanig ervaart. Dat zegt prof. Vincenzo Fogliano op 1 mei 2014 bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar Food quality and design aan Wageningen University. Hij vindt dat zijn wetenschappelijke discipline moet bijdragen aan het terugdringen van het hoge percentage mislukkingen bij nieuwe productintroducties.

Een jaar of tien geleden was het bedenken en ontwerpen van de zogeheten functional foods voor de voedingsmiddelenindustrie het beloofde land. Maar dat leverde vaak meer frustratie op dan succes, legt prof Fogliano uit in zijn inaugurele rede ‘Food Design: Quality Matters!’. Consumenten bleken nauwelijks bereid meer te betalen voor producten waarvan zij de voordelen niet zo zagen. Bovendien bleek de Efsa, de Europese autoriteit voor voedselveiligheid, zeer restrictief in het toelaten van gezondheidsclaims rond producten. Resultaat was dat circa 90 procent van de nieuw geïntroduceerde gezonde producten al binnen enkele weken van de markt werden gehaald. Dat leverde voor het bedrijfsleven grote verliezen op en een sterk verminderde geneigdheid om op deze weg door te gaan.

Groeiende behoefte

Toch is er volgens Vincenzo Fogliano alle reden om door te gaan met het ontwikkelen van gezonde producten. Hij constateert dat daaraan onder consumenten een groeiende behoefte is. Bovendien is de laatste jaren gebleken dat bepaalde producten wel degelijk met succes zijn geïntroduceerd zoals producten voor mensen met een allergie. Recente wetenschappelijke ontdekkingen rond de werking van het maag-darmstelsel tonen volgens hem aan dat er mogelijkheden te over zijn voor productontwerpen met een bepaalde biochemische en fysiologische werking.

Als voorbeelden noemt hij levensmiddelen die een verzadigd gevoel teweegbrengen, gericht op afslanken, of producten die in staat zijn op een gewenst moment en gewenste plaats een gewenste concentratie los te laten met het oog op kankerpreventie. Het meest interessant vindt Fogliano voedselproducten die de darmflora in gunstige zin beïnvloeden en kunnen dienen als bron voor een nieuwe generatie ‘functional foods’.

Insecten als bron

Prof. Fogliano ziet mogelijkheden waar hij met de door zijn groep ontwikkelde ‘food chain approach’ bij kan dragen aan nieuwe kennis en innovaties. Zo ziet hij grote kansen in insecten als mogelijke, duurzame bron voor levensmiddelen en veevoer: “Ondanks de culturele belemmeringen bij de consumptie daarvan zijn wetenschappers en beleidsmakers het er wel over eens dat insecten als bron van voedsel een van de beste kansen biedt om de mensheid ook in de toekomst te voeden.”Beheer
WP Admin