'Let op gebruik hormonen in zuivel' RundveeNieuws

‘Let op gebruik hormonen in zuivel’

Met de afschaffing van de melkquotering neemt mogelijk het illegale gebruik van melkstimulerende hormonen in de melkveehouderij toe. Dat zegt directeur-generaal Harry Paul van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit.

Paul sprak maandag op een congres van EuroResidue waar het ging over restanten van diergeneesmiddelen in producten voor humane consumptie.

Wetenschappelijke uitdaging

Vooral het aantonen van het illegale gebruik van zogenoemde natuurlijke hormonen is een wetenschappelijke uitdaging, aldus Paul, die en passant meldde dat er vorderingen worden gemaakt met het aantonen van illegaal antibiotica-gebruik in de mestkuikenhouderij. In de veren van illegaal behandelde dieren zijn sporen van antibiotica terug te vinden.

Het feit dat groeibevorderaars en antibiotica worden gevonden toont aan dat het illegale gebruik ervan nog steeds niet is uitgeroeid, zegt Paul. De technische methoden om verboden stoffen te vinden worden steeds geavanceerder en de opsporingsautoriteiten maken daarvan dankbaar gebruik.

Risico-gebaseerd opereren

Toch is het volgens Paul geen automatisme dat autoriteiten en laboratoria streven naar hetzelfde doel. “Onze ervaring is dat wetenschappelijke innovaties die enthousiast door laboratoria worden aangeprezen niet altijd de gewenste gereedschappen zijn voor controle en handhaving binnen de daarvoor geldende tijdschema’s.” Paul begrijpt dat laboratoria graag uitdagende en vooraanstaande wetenschappelijke methoden gebruiken, maar vanuit het standpunt van de autoriteiten is het juist van belang dat er bruikbare en betrouwbare methoden en technieken zijn, die snel toepasbaar zijn, gezien de veranderende prioriteiten van de overheid. Paul bepleit dat laboratoria meer risico-gebaseerd opereren. Doel is om te zien waar nieuwe gevaren kunnen opduiken en hoe groot die gevaren zijn, aldus Paul.

Beheer
WP Admin