Door de aanhoudende droogte zijn waterstanden, zoals hier in de Maas, uitzonderlijk laag. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

LCW: droogteproblemen in Nederland verergeren

Door het uitblijven van regen zal het neerslagtekort opnieuw toenemen.

De neerslag van vorige week heeft de droogteproblemen in Nederland niet opgelost. De regen heeft het neerslagtekort afgelopen dagen gestabiliseerd, maar door het uitblijven van regen zal het neerslagtekort opnieuw toenemen.

Dat staat in een nieuwe droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). De verwachte extra aanvoer via de rivieren de komende dagen, wordt zoveel mogelijk vastgehouden om de scheepvaart mogelijk te houden.

Ernstige droogte natuur en landbouw

De neerslag heeft de ernstige droogtesituatie in de natuur en landbouw niet kunnen verbeteren. Droogval van watergangen, verzilting en uitzakkende grondwaterstanden hebben grote gevolgen voor flora en fauna, waarbij verschillende diersoorten het zwaar hebben.

De waterkwaliteit is verslechterd, met onder andere een toename van het aantal meldingen van blauwalg en botulisme, waardoor het water ook niet meer geschikt is als drinkwater voor vee. In de hogere delen van Nederland is voor enkele gewassen het groeiseizoen voorbij.

De problemen rond het verdelen van zoet oppervlaktewater over de verschillende regio’s houden aan. Op grote schaal worden tijdelijke pompinstallaties ingezet om de wateraanvoer naar regionale watersystemen zo goed als mogelijk in stand te houden.

Meer onttrekkingsverboden

Het aantal onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater is toegenomen. Rijkswaterstaat en de waterschappen proberen extra beperkingen voor de scheepvaart door de extreem lage waterstanden uit te stellen.

Reacties

  1. De natuur heeft zichzelf altijd al gered, zelfs toen er nog geen mensen rond liepen op deze planeet. Ook is het in het verleden al gedocumenteerd dat in Europa de rivieren droog stonden en mensen omkwamen van de dorst. Droogte is klote als je er mee te maken krijgt maar het is niet zo dat het nooit eerder voorgekomen is.

Beheer
WP Admin