Partner
Landeigenaar Jan van Malestein. - Foto: Prowind AlgemeenPartner

Landeigenaar: zelf regie houden over windmolens

“Laat ik duidelijk zijn. Ik vind die windmolens lelijk. Ik zie liever een koppel koeien in de wei lopen. Maar windmolens vind ik minder erg dan zonnevelden en we moeten mee met de ontwikkelingen. Als ze er toch moeten komen, heb ik daar liever zelf de regie over”, zegt landeigenaar Jan van Malestein.

Van Malestein, een van de landeigenaren die meewerken aan de ontwikkeling van windpark Horst en Telgt in Ermelo (Gld.), is er duidelijk over. Hij vindt het belangrijk dat zowel hij als de omgeving een inbreng hebben in het windpark en profijt hebben van de opbrengsten ervan.

Landeigenaar Jan van Malestein in de stal bij de koeien. "Ik zie liever een koppel koeien in de wei lopen. Maar als er toch windmolens moeten komen, heb ik daar liever zelf de regie over.” - Foto: Prowind

Landeigenaar Jan van Malestein in de stal bij de koeien. “Ik zie liever een koppel koeien in de wei lopen. Maar als er toch windmolens moeten komen, heb ik daar liever zelf de regie over.” – Foto: Prowind

Windpark Horst en Telgt is een initiatief van de werkgroep Duurzame Energie van de buurtvereniging Horst en Telgt, in samenwerking met Prowind en energiecoöperatie Veluwe Energie. Het gebied Horst en Telgt is inmiddels opgenomen als optie voor windmolens in de Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe (RES). Gemeente Ermelo werkt samen met de andere gemeenten van Noord-Veluwe aan plannen voor het opwekken van duurzame energie en een duurzame warmtevoorziening. Het doel is een energieneutrale regio in 2030.

Duidelijkheid over het project

De landeigenaren in het gebied waren al eerder benaderd door andere aanbieders, maar dat voelde niet goed, vertelt Van Malestein. “We gingen er schoorvoetend in mee, maar hadden het gevoel dat ons wat werd opgelegd. Dat is het laatste wat een boer wil. Toen kwam Prowind met ons in gesprek en dat klonk beter.”

Van Malestein: “Prowind legde vanaf het begin goed uit wat er aan een dergelijk project vastzit, voor zowel ons als de omgeving. Je gaat wel een contract aan waaraan je 20 jaar vastzit. Dus er moet voldoende duidelijkheid zijn voor je zoiets aangaat. Voor ons voelde het goed dat alles bespreekbaar was en er ook daadwerkelijk naar ons werd geluisterd. Prowind opperde bijvoorbeeld ook zon op land. Maar wij zagen dat niet zitten. Dat was verder geen punt en er werd niet meer over gepraat. Dat vond ik positief. We mochten zelf een accountant uitkiezen die voor ons de contracten op voorhand doorlas. Ook mochten we de contracten nog op punten veranderen. Dat wekt vertrouwen.”

Goed gevoel over samenwerking

De werkgroep Duurzame Energie van buurtvereniging Horst en Telgt heeft de boeren geholpen met het initiatief. Daarnaast vinden er regelmatig overleggen plaats met de hele groep. Ook is de groep samen met omwonenden op excursie geweest naar een windpark om zelf de molens te beleven. “We hebben met zijn allen in zo’n molen gestaan en vonden allemaal dat het geluid meeviel.” De groep heeft geen spijt van haar keuze voor Prowind als projectpartner. “Van de achttien landeigenaren is er niet een afgehaakt. Dat zegt wel wat”, aldus Van Malestein.

Jan van Malestein: “Daarachter, bij de snelweg, komt straks een van de windmolens te staan.” - Foto: Prowind

Jan van Malestein: “Daarachter, bij de snelweg, komt straks een van de windmolens te staan.” – Foto: Prowind

Minder weerstand tegen windpark

Op de vraag naar weerstand tegen het windpark geeft Van Malestein aan dat die weerstand er wel is geweest, maar nu minder is. “Je kunt nooit iedereen meekrijgen, er zullen er altijd een paar zijn die tegen blijven.” Een van de argumenten die de landeigenaar te horen krijgt, is geld. “Vroeger investeerden de boeren in de polder zelf in een molen. Dat leverde ze als eigenaar elk jaar een flink bedrag op. Dat is allang niet meer zo. We gaan het nu met zijn allen beuren.”

Meer over windpark Horst en Telgt

Windpark Horst en Telgt omvat zeven windmolens in een lijnopstelling langs de A28. Het zal met een verwachte opbrengst van 129.500.000 kWh per jaar jaarlijks stroom leveren aan 37.000 huishoudens (bij een gemiddeld stroomverbruik van 3.500 kWh per jaar).
Voor de inwoners van Horst en Telgt en de overige inwoners van Ermelo en Putten is een omgevingsfonds gereserveerd. Ook is een geldsom voor de gemeente Ermelo gereserveerd. Hiervan zal 50% verdeeld worden over initiatieven binnen de buurtschappen Horst en Telgt, zodat de verdiensten nog beter op lokale wijze kunnen terugvloeien. De overige 50% zal worden verdeeld over initiatieven afkomstig uit de rest van de gemeente Ermelo.

Beheer
WP Admin