<em>Foto: Henk Riswick</em> AlgemeenNieuws

Landbouwcommissie unaniem voor nieuwe Europese diergezondheidswet

De landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met de nieuwe diergezondheidswet. De commissie stemde unaniem voor het voorstel om 36 bestaande wetten gericht op diergezondheid op te nemen in één nieuwe diergezondheidswet, de Animal Health Law.

Rapporteur Jassenko Selimovic spreekt van een overwinning. “De wet maakt een gezamenlijke aanpak van diergezondheid en volksgezondheid mogelijk, waardoor bijvoorbeeld de strijd tegen antibioticaresistentie beter gevoerd kan worden. Daarnaast maakt de wet het mogelijk dat ondernemers en overheid zich meer kunnen richten op het tegengaan van verspreiding van dierziekten”, aldus de Europarlementariër van de Alde.

Aandacht voor ziektepreventie

Met de nieuwe wet komt meer aandacht voor ziektepreventie door beter management en preventieve maatregelen om ziekteverspreiding te voorkomen. Alle houders van dieren worden verplicht om diergeneesmiddelen verantwoord te gebruiken. Het Europees Parlement stemt in de eerste week van maart in de plenaire vergadering nog over de wet. Wanneer deze dan wordt aangenomen, wordt de wet van kracht.

Beheer
WP Admin