Nieuw pachtakkoord; iedereen heeft er baat bij dat er betaalbare grond beschikbaar is voor wie die zelf niet kan kopen. - Foto: Canva AlgemeenCommentaar

‘Landbouwakkoord onzeker, hopelijk wel een nieuw pachtakkoord’

De verkiezingen van 15 maart missen hun uitwerking niet. Heel veel zaken staan in een ander daglicht. Overleeft het kabinet deze klap? Wat blijft er staan van het stikstofbeleid? Kan BBB de overwinning ook echt verzilveren en vertalen naar effectieve invloed in het provinciale beleid? Nieuw pachtakkoord moet er ook nog komen.

Het landbouwakkoord hangt intussen al aan een draadje. Dutch Dairymen Board (DDB) en Agractie vinden dat ze zich na de verkiezingsuitslag steviger kunnen opstellen en zijn uitgestapt. LTO blijft meepraten, maar slaat ook een scherpere toon aan. Is dit overmoed, gevolg van de overwinningsroes, of een slimme strategie voor de onderhandelingen?

Meepraten over Landbouwakkoord

Gelukkig blijft de grootste boerenorganisatie wel meepraten. Wat je verder ook vindt van dit overlegcircus, een hoofdlijnakkoord zou goed zijn voor de landbouw. Welke plek is er voor voedselproductie in Nederland de komende tientallen jaren? Bij die vraag gaat het om veel meer dan stikstof.

Nieuw pachtakkoord

Van sommige dingen is het te hopen dat ze gewoon doorgaan, ondanks alle turbulentie. Zo zit er eindelijk schot in de hervorming van het pachtbeleid. Pachters en verpachters zijn het eens over hoofdlijnen.

Het is van groot belang dat er eindelijk een nieuw pachtstelsel komt. De nadelen van het huidige beleid zijn gewoon te groot. Kortdurende pacht zonder prijsregulering is té aantrekkelijk voor verpachters. Ze geven dat zelf ook toe. Onzekerheid, torenhoge prijzen en te weinig aandacht voor bodemgezondheid zijn het gevolg. De reguliere pacht, aan de andere kant, biedt zo’n effectieve pachtersbescherming dat het voor verpachters niet meer aantrekkelijk is. Pachters beamen op hun beurt dat hier ook iets moet gebeuren.

Lees ook: Tijd rijp voor nieuw pachtbeleid

Nieuw pachtakkoord, geesten rijp voor verandering

De geesten zijn dus rijp voor verandering. Er is dan ook een gemeenschappelijk belang. Iedereen heeft er baat bij dat er betaalbare grond beschikbaar is voor wie die zelf niet kan kopen. Pachters aan de ene kant, (stoppende) boeren die grond over hebben en investeerders aan de andere kant. De grote veranderingen waar het platteland voor staat maken de noodzaak nog groter. Alles draait immers om grond en om grondmobiliteit.

Meer ruimte nodig voor onderlinge afspraken over grondgebruik

Tijd voor een nieuw stelsel met een betere balans tussen bescherming van de pachter en rendement voor de verpachter. En er is meer ruimte nodig voor onderlinge afspraken over grondgebruik. Dat daarin veiligheidsmechanismen nodig zijn om extreme prijzen of buitensporige gebruikseisen tegen te gaan, spreekt voor zich.

Welk lot het kabinet ook boven het hoofd hangt, het zou mooi zijn als Adema dit veelbelovende traject af weet te ronden.

Reacties

  1. Hoezo gelukkig dat de grooste belangenbehartiger nog mee praat, is de meerderheid nog lid…..?
    En is het goed dat ze nog meepraten als lto zelf aangeeft dat ze net zolang meepraten tot er een akkoord ligt….. dan zeg je zelf eigenlijk dat je toch wel akkoord gaat.
    Ik ben bang dat het niet goed gaat komen met sjaakie hij gaat de ziel vd boerenstand aan de duivel verkopen!!

Beheer
WP Admin