AkkerbouwNieuws

‘Landbouw kan 9 miljard mensen voeden’

Het zal zeker mogelijk zijn in 2050 een wereldbevolking van 9 à 10 miljard mensen te voeden.

“Met een juiste combinatie van dierlijke mest en kunstmest en de ontwikkeling en het gebruik van precieze toedieningstechnieken kan dat”, voorspelt directeur Norbert Rauch van de gelijknamige Duitse machinefabriek. Rauch sprak deze week op het Boerderij-event Grond om te Boeren.

Ontwikkelingen zijn nu al gaande

Hij baseert zijn optimisme op gerealiseerde productiegroei in het verleden en op machine- en teelttechnische ontwikkelingen die nu al gaande zijn. Hij noemt de meer gerichte bemesting met onder meer kunstmest vanaf ruwweg het midden van de negentiende eeuw. Maar ook de voortgaande perfectie daarin.

“De afgelopen 25 jaar is de tarwe-oogst blijven stijgen zoals in de decennia daarvoor, terwijl de hoeveel stikstof uit kunstmest is gehalveerd. Ik zie echt verdere ontwikkelingen op het gebied van plaatsspecifieke toepassingen van mest, en slimme koppeling van voordelen van organische meststoffen aan die van minerale meststoffen.” Een samenwerkingsverband van Rauch en andere machine- en softwarebedrijven ontving afgelopen Agritechnica een prijs voor hun Connected Nutriënt Management.

Meer informatie over de prijzen van kunstmest vind je in Boerderij Marktprijzen:

Boerenadviesprijs Nutramon
KAS-prijs Farmers4all