De totale schade aan getroffen boerderijen wordt geschat op honderden miljoenen euro‘s. - Foto: Koos van der Spek AlgemeenNieuws

Lakeman helpt Groningse boeren aardbevingsschade claimen

Financieel activist Pieter Lakeman wil Groningse boeren in een collectief bijstaan met het verhalen van de schade die ze hebben geleden als gevolg van de gasboringen in de regio.

De boeren wachten al jaren op een vergoeding. Via de stichting Shell-claim zal Lakeman proberen de schade te verhalen op Shell, de moedermaatschappij van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) die door de gasboringen verantwoordelijk is voor de aardbevingen.

Lakeman wijst erop dat de Hoge Raad in 2019 al heeft bepaald dat de Staat, de NAM en het staatsbedrijf Energie Bedrijf Nederland volledig aansprakelijk zijn voor alle schades die zijn geleden als gevolg van door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen. Maar volgens Lakeman wordt ‘gedraald’ met de afhandeling van de dossiers.

Veel claims afgewezen

“De boeren worden nu zogenaamd geholpen door twee door de overheid gecreëerde instanties; de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)”, aldus Lakeman. Volgens hem wordt op verschillende manieren geprobeerd om onder betalingen uit te komen en zouden veel claims worden afgewezen. Als voorbeeld noemt Lakeman schades aan funderingen die niet meegerekend zouden worden. Ook veel mestkelders zouden afgewezen zijn voor behandeling, terwijl die wel beschadigd waren.

De stichting Shell-claim wil in eerste instantie zo’n honderd schadegevallen voor de rechter brengen. Daarvoor zijn de voorbereidingen al begonnen. De totale schade aan getroffen boerderijen wordt geschat op honderden miljoenen euro‘s.

DSB

Lakeman is vooral bekend vanwege zijn rol bij de val van de DSB-bank in 2009. Hij roerde zich eveneens nadrukkelijk in de discussie over schadelijke renteswaps. Ook eiste Lakeman vervolging van oud-ING-topman Ralph Hamers vanwege het falende toezicht van de bank, dat witwaspraktijken mogelijk zou hebben gemaakt.

Shell zegt in een reactie dat de NAM sinds 2018 op afstand staat van Shell en betaalt voor schade die is ontstaan als gevolg van de gaswinning. Dat zou ook zo zijn afgesproken zijn met de overheid. “De schadeafhandeling ligt bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Zij zijn er juist voor om schades onafhankelijk te beoordelen. Tegen besluiten van het IMG staat bezwaar en beroep bij de bestuursrechter open”, aldus Shell. Mocht er een claim van de stichting van Lakeman binnenkomen, zal Shell deze zorgvuldig beoordelen.

Beheer
WP Admin