AkkerbouwOpinie

Kwakzalvers

In de akkerbouw wordt de grond intensief gebruikt. Veel aandacht voor de bodem is dan ook geen overbodige luxe. Maar… pas op voor kwakzalvers!

Tegenwoordig zie je steeds meer de trend om naast bodemverbeteraars ook te gaan werken met ‘plantversterkers’. Het gebruik daarvan kan telers helpen om de natuurlijke weerstand van de plant tegen ziekten en plagen te verhogen, zo is de stelling. De belangstelling voor deze plantversterkers neemt sterk toe. Probleem is echter dat onvoldoende bekend is over de werking en het effect ervan.

Er komen steeds meer stoffen onder de noemer plantversterkers op de markt. De mooiste namen en stoffen doen hun intrede, en doen spannend aan: extract van Polygonum, gefermenteerde druivenresten, gehydroliseerd diermeel, orthosilicum, Biochar et cetera. Maar maken ze waar wat wordt beloofd? De ervaring is dat dit in de praktijk vaak niet zo is.

Plantversterkers vallen helaas nog niet onder een wettelijke toelatingsregeling. Daarom kan iedereen alles verkopen als plantversterker. Dat heeft als groot nadeel dat niet direct duidelijk is wat wel en wat niet werkt. Er wordt veel beloofd. Overigens moeten in Duitsland deze plantversterkers wel officieel worden geregistreerd.

De toepassingen nemen toe, vaak vanwege de gedachte ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. Er is ook een toenemende tendens dat iedereen dit soort plantversterkers in wil zetten vanwege het maatschappelijk belang.

Een kritische houding is echter op zijn plaats. Het streven is loffelijk: via de natuurlijke weg de plant versterken, zodat minder gewasmiddelen nodig zijn en de plant effectiever omspringt met meststoffen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er ook zeker mogelijkheden liggen. Maar net als in andere sectoren, zijn er hier ook kwakzalvers aan de slag.

Zo werd vorig jaar geadviseerd om een plantversterker in te zetten in combinatie met een chemisch actieve stof. Tja, dan werkt het altijd wel.

Dit doet me denken aan het middel KomkommerSlank, bedoeld om kilo’s kwijt te raken. Dat moest worden ingenomen nadat je twintig keer de trap op en neer had gelopen, en dan voor het eten innemen met veel water. Wedden dat het werkt …

Een kritische houding jegens allerlei plantversterkers is op zijn plaats. Van essentieel belang is dat goed onderzoek aan het middel ten grondslag ligt. Onderzoek dat niet is uitgevoerd door de leverancier zelf, maar door een onafhankelijke onderzoeksinstantie, en onder praktijkomstandigheden, dus niet in de kas. Bovendien: alle onderzoeksresultaten moeten worden getoond. Kritisch doorvragen kan hierbij helderheid creëren.

Willen de plantversterkers verder professionaliseren, dan is regelgeving met betrekking tot toelating daarvan een voorwaarde. Dat vergroot de betrouwbaarheid. Wellicht dat de overheid de regelgeving met betrekking tot GMO wat af kan zwakken en de regels op het gebied van plantversterkers kan verbeteren. Immers, nu is GMO te besmet, ook al is aangetoond dat het onschadelijk is, terwijl de kwakzalvers op het gebied van plantgezondheid vrij spel hebben en u op kosten willen jagen.

Beheer
WP Admin