Foto: ANP AlgemeenNieuws

Kromkommer pleit voor nieuwe definitie kwaliteit

Kromkommer en 43 andere organisaties pleiten voor een nieuwe definitie van kwaliteit voor groenten en fruit.

De organisaties vinden dat de huidige benadering van kwaliteit leidt tot verspilling.

Kwaliteitseisen

Er zijn op dit moment 3 typen kwaliteitseisen die voorschrijven hoe groenten en fruit eruit moeten zien.

  1. De algemene handelsnormen die gelden voor alle groenten en fruit, vastgelegd in EU-wetgeving.
  2. De specifieke handelsnormen die ook Europees geregeld zijn. Deze zijn een aanvulling op de algemene normen en gaan vooral om uiterlijke kenmerken, zoals grootte en vorm.
  3. De aanvullende kwaliteitseisen van retailers, die leidend zijn voor wat telers wel en niet kunnen leveren aan retailers.

De Europese specifieke handelsnormen zouden zorgen voor onnodige verspilling en de 44 organisaties roepen dan ook op tot afschaffing van deze normen. Daarnaast pleit het ook voor het veranderen van de kwaliteitseisen binnen de retail.

Foto: ANP

Foto: ANP

Kromkommer heeft zijn standpunten naar de Tweede Kamer opgestuurd ter voorbereiding van het debat over voedsel op 19 april.

Beheer
WP Admin