Fritesaardappelen in de bewaring. Met name energie gerelateerde kosten lopen voor komend teeltseizoen flink op. -Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

Kosten fritesaardappelteelt boven de € 10.000 per hectare

Fritesaardappeltelers worden komend seizoen geconfronteerd met sterk oplopende kosten. De reële opbrengstprijs voor aardappelen levering april komt op € 252 per ton

De kosten voor een bewaaraardappelteelt lopen op tot boven de € 10.000 per hectare, een stijging van 10% ten opzichte van teeltjaar 2022. Dat laat de kostprijsberekening van Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC) zien.

Inflatie

De kosten voor seizoen 2023 lopen steeds verder op. De inflatie zorgt ervoor dat de prijs voor gewasbeschermingsmiddelen, diesel, machinekosten en slijtdelen, en de loonwerker in 2023 wederom fors stijgen. Elektriciteit voor de bewaring is volgens POC een post die bij veel meer telers in 2023 hoger uit gaat pakken, waren er vorig jaar nog relatief veel mensen die nog een lopend contract voor de elektriciteit hadden, dit aantal wordt in 2023 een stuk minder.

Dit is nog zonder de kosten voor beregening

Ten opzichte van november vorig jaar begroot POC een prijsstijging voor elektriciteit van € 170 per hectare . Al met al komen de totale kosten voor de aardappelteelt levering april boven de € 10.000 per hectare. Dit is nog zonder de kosten voor beregening.

Als reële opbrengstprijs komt POC zo op een bedrag van € 252 per ton voor levering april. Voor af-land aardappelen berekende POC een reële opbrengstprijs van € 185 per ton. Voor deze categorie aardappelen is dat een prijsstijging van 7%.

Break-even punt tussen tarwe en comsumptieaardappelteelt

POC berekende ook het break-even punt tussen een tarwe en een consumptieaardappelteelt. Voor teeltjaar 2022 lag dit op een tarweprijs van € 320 per ton, bij deze prijs brengt tarwe net zo veel op als aardappelen op een april contract. Het omslagpunt voor 2023 gedaald naar een prijs van € 300 per ton tarwe omdat de kosten voor een aardappelteelt sterker stijgen dan die voor een graanteelt.

Bijeenkomsten om uitleg te geven

In november en december organiseert de POC in het hele land bijeenkomsten om telers uitleg te geven hoe de Producentenorganisatie kan gaan functioneren en hoe de aardappelmarkt in elkaar steekt.

Beheer
WP Admin