Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Kort geding fosfaatreductieplan op 12 april

Het kort geding tegen het fosfaatreductieplan vindt plaats op 12 april om 11.00 uur bij de rechtbank in Den Haag.

Dat meldt advocaat Peter Goumans van Hekkelman Advocaten, die het kort geding voorbereidt in samenwerking met Linssen Advocaten. De procedure is aangespannen namens grondgebonden bedrijven, biologische bedrijven en gegroeide melkveebedrijven.

De voorlopige dagvaarding die is verzonden aan de rechtbank en de landsadvocaat omvat 37 pagina’s, volgens Goumans. Eind volgende week wordt de definitieve versie verstuurd.

Effecten voor vleesveehouders ook meegenomen

Volgens Goumans worden in de procedure ook de effecten voor vleesveehouders meegenomen. Over de positie van vleesveehouders en bijvoorbeeld jongveeopfokkers is nog wel overleg gaande. Deze groepen bedrijven zijn in de regeling opgenomen om te voorkomen dat het een soort ontsnappingsroute zou worden voor melkvee. Maar vooral de enkele referentiedatum van 15 december 2016 pakt op veel van deze bedrijven slecht uit.

Beheer
WP Admin