Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor aan leden van de Eerste en Tweede Kamer - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Koning noemt landbouw weer niet in troonrede

Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft koning Willem-Alexander in de troonrede geen woorden besteed aan de land- en tuinbouw.

Van de vijf troonredes die onder verantwoordelijkheid van het VVD-PvdA-kabinet zijn gehouden, werd in slechts één rede de landbouw genoemd: in 2014. Toen werd de landbouw geroemd als een mondiaal toonaangevende topsector.

In de troonrede werd kort gekenschetst dat de situatie van het land zowel economisch als begrotingstechnisch in beter vaarwater is terechtgekomen. Net als vorig jaar werd gewezen op de nadelige gevolgen van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Anderzijds werd nadruk gelegd op het belang van Europese samenwerking, onder andere op het gebied van veiligheid, migratie en klimaatbeleid.

Beheer
WP Admin