Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

KNJV: voor het eerst minder zomerganzen

Voor het eerst in decennia is het aantal overzomerende ganzen in Nederland gedaald. Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging op basis van tellingen die vorige zomer gehouden zijn.

Er zijn 598.000 ganzen geteld, dat betekent een afname met 1% ten opzichte van 2014. Alle soorten behalve de nijlgans namen in aantal af. Dat is een trendbreuk, want de jaren daarvoor stegen de aantallen jaarlijks nog met dubbele cijfers.

Bestrijding op verschillende manieren

De daling is volgens de KNJV het gevolg van actieve bestrijding op verschillende manieren. Er wordt op de ganzen geschoten door jagers, ook zijn ruiende ganzen gevangen en vergast en zijn eieren geschud, op initiatief van provincies en natuurorganisaties. De jagersvereniging pleit ervoor de grauwe gans op de wildlijst te plaatsen. Dat maakt het eenvoudiger om op deze soort te jagen. Volgens de organisatie is de populatie groot genoeg hiervoor. Van deze soort werden 440.000 stuks geteld.

Verschil met telling Sovon

De telling van de KNJV wordt jaarlijks op één dag in de zomer gehouden, vorig jaar was dat de derde zaterdag in juli. De methode van tellen is anders dan die van Sovon Vogelonderzoek Nederland. De laatste telt broedparen. Daardoor is er altijd discussie over de cijfers. Sovon kon nog geen reactie geven op het bericht van de KNJV.

Beheer
WP Admin