AlgemeenNieuws

‘Kloon-stier niet welkom, zijn sperma wel’

Brussel – De Europese Commissie wil de invoer van fokmateriaal van gekloonde dieren toestaan, maar kloondieren zelf niet.

Dat blijkt uit het voorstel dat deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd.  Een delegatie van het parlement heeft dinsdag in een besloten briefing uitleg gekregen van het directoraat-generaal voor gezondheid en consumentenbescherming van de Europese Commissie.

De Europese Commissie wil voor het overige een verbod voor de duur van vijf jaar op het klonen van dieren voor landbouwdoeleinden. Ook  het op de markt brengen van producten van gekloonde dieren zal worden verboden. Dat geldt niet alleen voor producten die binnen de EU worden geproduceerd, maar ook voor ingevoerde producten.

De reden dat het gebruik van sperma, embryo’s of eicellen van gekloonde landbouwdieren wel wordt toegestaan is dat die ook in de traditionele fokkerij worden gebruikt. Een verbod zou het concurrentievermogen van de landbouwsector in de Europese Unie in gevaar kunnen brengen, redeneert de Europese Commissie.

Het kabinet is het eens met een verbod op het klonen van dieren, maar heeft geen expliciet standpunt ingenomen over  de uitzondering die geldt voor  reproductiemateriaal van gekloonde dieren.

Het kabinet gaat ervan uit dat in Nederland nauwelijks belangstelling is voor kloonembryo’s of ander fokmateriaal van gekloonde dieren. Import daarvan zal niet of nauwelijks plaatsvinden, is de verwachting. In de Verenigde Staten en Canada is wel op commerciële schaal gebruik gemaakt van kloondieren in de rundveehouderij. De verwachting is echter dat de techniek van het maken van kopieën van bestaande dieren nauwelijks opgang zal doen in Nederland, omdat met de techniek van klonen er geen genetische vooruitgang wordt geboekt, terwijl dat in de fokkerij juist wel de bedoeling is.

Beheer
WP Admin